Ιωάννης Μπούγας : Στόχος αντισταθμιστικα !

 https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274141399_645253306740709_9085219008596492932_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGnsdquSo92IOO6VU-PGmq2JxD4gLqHGTwnEPiAuocZPDK1NcTb7idL_2nyTGsmYTkiY1_SxeBbpMGE7OWUZLyj&_nc_ohc=ub2H44_i9AEAX8JeCoY&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT_iseCv4g-23Owe4B_Ho0LmS7N3DHnNj9za-C4NtBnwuQ&oe=62129887

Επόμενος στόχος #αντισταθμιστικα. Συναντήθηκα σήμερα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. #Παναγιώτη #Πικραμμένο και έθεσα υπ’ όψιν του το ζήτημα παροχής αντισταθμιστικών ωφελημάτων λόγω των ασφυκτικών περιορισμών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε όλη σχεδόν έκταση της #Φωκίδας, καθώς και τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες που για δεκαετίες υφίσταται το σύνολο του πληθυσμού της Φωκίδας εξαιτίας αυτών.
Ενημέρωσα τον κ. Πικραμμένο για τη σχετική συζήτηση που έλαβε χώρα την 16.12.2021, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, μεταφέροντας τις απόψεις τόσο των Βουλευτών που συμμετείχαν από όλες τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις όσο και των φορέων που είχαν προσκληθεί και του παρέδωσα φάκελο με την εισήγησή μου και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η σχετική μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, ζήτησα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της Κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων, προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή.
Ο κ. Αντιπρόεδρος αναγνώρισε το πρόβλημα και απάντησε ότι θα ανατεθεί η μελέτη του σε επιτροπή, προκειμένου να εξετασθεί πλήρως σε όλες του τις διαστάσεις, ώστε διερευνηθεί το ενδεχόμενο ανάληψης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών