Ιωάννης Μπούγας : Ισχυρή ώθηση ανάπτυξης στη #Φωκίδα από το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/271761456_624162602183113_3922535088811992390_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHw_HSmaj0E0K8ezLYEeJEan9ji8kVDGmOf2OLyRUMaYxJZXZzT__g99B9JYcZdV-Zo8yyjjce3IHU_maCUPg5H&_nc_ohc=VaLL3xZU-dcAX-KoCNI&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT9-LcWl23Uuk2aeBmbDiYdTr25lWC1r3Qj7fUU2mMgh6Q&oe=61E38D55


Ισχυρή ώθηση ανάπτυξης στη #Φωκίδα από το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Κατά 15% αυξημένες θα είναι οι επιχειρηματικές ενισχύσεις για τη Φωκίδα κατά την περίοδο 2022 έως 2027, σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος Χάρτης της Χώρας μας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων (2022-2027). Συγκεκριμένα, στην Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα ανώτατα όρια των επενδυτικών ενισχύσεων προς τις Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις διαμορφώνονται πλέον σε 60%, 50% και 40%, αντιστοίχως, έναντι 45%, 35% και 25%, που ανέρχονταν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Παρέχονται έτσι οι προϋποθέσεις για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας – μικρής, μεσαίας και μεγάλης – κατά τρόπο που θα συμβάλει στη διασφάλιση υψηλής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής ανάκαμψης.
Κατόπιν των πολύμηνων και εντατικών προσπαθειών της Κυβέρνησης, επετεύχθη ο στόχος για αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων προς τις περιφέρειες, σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η Χώρα μας μπορεί να στηρίξει τις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία, καθώς και να αντιμετωπίσουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού.
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών