Το κλείσιμο του Δημόσιου ΚΤΕΟ φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών ο Τάκης Μέγκος...

 
Θύελλα αντιδράσεων για το κλείσιμο του δημόσιου ΚΤΕΟ στην Φωκίδα - Τι  απαντά ο Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδος | newsbreak

  Στις 23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα18.00 ́, θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με: α)την αριθ. 40/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και β)τις διατάξεις τουάρθρου67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 1.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)

  2.Πρώτη 1ηΤροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Τμ. Προγρ/σμού). 

 3.Συζήτηση για τις επιπτώσεις στο Νομό Φωκίδας και ιδιαίτερα στον Δήμο Δελφών του κλεισίματος του Δημόσιου ΚΤΕΟ μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Στερεάς Ελλάδας. (Εισάγεται κατόπιν πρότασης του Δημ. Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» κ. Μέγκου). 

 4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Οικ/κών Υπηρεσιών). 

 5.Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19.(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Οικ/κών Υπηρεσιών).

  6.Κατανομή πίστωσης της Α’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2021 συνολικού ποσού 73.040,00€».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος).

  7.Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Δελφών Νομού Φωκίδας για το έτος 2021. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

  8.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Πλατείας στην Κοινότητα Μαριολάτας της Δ.Ε.Γραβιάς του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

 9.Επί προτάσεως του Δημ. Συμβούλου κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, επικεφαλής της παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δ. Δελφών», για τεκμηριωμένη καταγραφή των δεικτών υποανάπτυξης Φωκίδας ως εργαλείο διεκδίκησης. 

  10.Λήψη απόφασης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 & επόμενα του Ν.4759/2020. (Εισηγητής: κ. Σπυρίδων Κολοβατιανός, Νομ. Σύμβουλος του Δήμου). 

 11.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της δημοτικής οδού Χρ.Χηρόπουλου, έμπροσθεν του Παιδικού και Νηπιακού Σταθμού στη Δεσφίνα.(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

 12.Ονοματοδοσία δημοτικού γηπέδου Κίρρας στην περιοχή «ΑΛΜΥΡΕΣ». (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος). 

 13.Αξιολόγηση αιτήσεων και σύνταξη Α ́ Πίνακα δικαιούχων και Β ́ Πίνακα απορριπτέων για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Κοινότητας Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα από το Κεφ. Αυτ. Διαχ/σης Κληρ. Ν.ΜΑΜΑ. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

https://fokidatv.blogspot.com

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών