Αδήλωτα τετραγωνικά: Πότε έρχεται η 'λυπητερή για τα δημοτικά τέλη και φόρους;

 https://www.news247.gr/img/6866/9119290/367000/w660/660/spitia3.jpg

Περίπου 3,1 εκατ. πολίτες σε όλη τη χώρα έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση για την οικειοθελή δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών και αναμένουν την εκκαθάριση των δήμων και τις νέες χρεώσεις σε δημοτικά τέλη, ΤΑΠ κτλ.

Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για την εκκαθάριση των δηλώσεων από τους ΟΤΑ για τα αδήλωτα τετραγωνικά προβλέπει σχετική ρύθμιση που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Έτσι δίνεται μια μικρής διάρκειας ευκαιρία σε όσους δήλωσαν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά και αναμένουν αναπροσαρμογές χρεώσεων σε σειρά λογαριασμών να αποφύγουν τις εκταμιεύσεις. Η παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού κρίθηκε αναγκαία λόγω της υγειονομικής κατάστασης και της καραντίνας.

Έτσι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 83 οι προθεσμίες αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30η.6.2021. Με προηγούμενη παρέμβαση της κυβέρνησης είχε παραταθεί η σχετική προθεσμία έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου των 3,1 εκατ. πολίτες σε όλη τη χώρα έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση για την οικειοθελή δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών.

Εν τω μεταξύ τρέχει η επεξεργασία και η εκκαθάριση των δηλώσεων όσων έσπευσαν να δηλώσουν τα παραπάνω αδήλωτα τετραγωνικά. Όταν ολοκληρωθεί και δοθεί το «πράσινο» φως, τότε τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις δηλωμένες επιφάνειες των ακίνητων θα διαβιβαστούν από τους ΟΤΑ στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αναπροσαρμοστούν οι χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Με βάση τη ρύθμιση (η ισχύς της οποίας έληξε) για την οικειοθελή δήλωση τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών θα εξοφληθούν, απαλλαγμένα πλήρως από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Επίσης δεν υπάρχουν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους - πενταετείς, δεκαετείς ή εικοσαετείς - πριν από το 2020.Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, θα είναι τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εισηγήσεις από την ΠΟΜΙΔΑ στην ΚΕΔΕ και την κυβέρνηση, για άνοιγμα εκ νέου της σχετικής πλατφόρμας για τα αδήλωτα τετραγωνικά. Ουσιαστικά προτείνεται η προώθηση μιας νέας ρύθμισης. για να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν προέβησαν σε δηλώσεις. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, κι ανάλογα με τις εν γένει εξελίξεις, θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, ενώ ήδη ετοιμάζεται και το νέο νομικό πλαίσιο.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούν να δηλωθούν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά με επιβολή μικρότερων προσαυξήσεων επί των οφειλών με όριο το 50% αντί το 100% και 200% που ισχύει σήμερα.

Αναλυτικότερα, με βάση τα μέχρι στιγμής, δεδομένα, όσοι δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά κατοικιών, ακινήτων κτλ θα καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προσαυξημένα:

- κατά 20%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,

- κατά 25%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή,

- κατά 30%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο δύο εξαμήνων (ή 12 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη αυτή,

- κατά 35%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τριών εξαμήνων (ή 18 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών από την έναρξη αυτή,

- κατά 40% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων εξαμήνων (ή 24 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 30 μηνών από την έναρξη αυτή,

- κατά 45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο πέντε εξαμήνων (ή 30 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 36 μηνών από την έναρξη αυτή,

- κατά 50%, εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο έξι εξαμήνων (ή 36 μηνών) από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι η ανακριβής δήλωση για την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επισύρει πρόστιμο 60%, η εκπρόθεσμη 100% ενώ για την επιβολή ΤΑΠ το πρόστιμο είναι 200% επί της αρχικής οφειλής.

 

Γιώργος Αλεξάκης

 https://www.news247.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών