Πειθαρχικό σε Δήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο μετά από καταγγελία ΑμεΑ εργαζόμενης


Πρόστιμο σε Δημοτική Επιχείρηση και παραπομπή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου σε πειθαρχική έρευνα, κατόπιν καταγγελίας από ΑμεΑ εργαζόμενη για παρενοχλητικό περιστατικό στην εργασία.

Στον Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καταγγελία εργατικής διαφοράς, την οποία υπέβαλε ΑμεΑ εργαζόμενη σε Δημοτική Επιχείρηση κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η εργαζόμενη υπέστη παρενόχληση εν ώρα εργασίας (εξύβριση, με εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου), από τον Δήμαρχο και τότε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την υπόθεση υπό το πλέγμα ειδικών του αρμοδιοτήτων, ως Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας (ν.3896/2010 ως ισχύει, Οδηγία 2006/54/ΕΚ), ως Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως, μεταξύ άλλων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης (ν.4443/2016, οδηγία 2000/78/ΕΚ) και ως Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (ν.4488/2017).

Κατόπιν αναλυτικής έρευνας, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε εκτενές πόρισμα, διαπιστώνοντας ευθύνες, τόσο του Δημάρχου, όσο και του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος.

Για τον λόγο αυτόν, ο Συνήγορος εισηγήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων εις βάρος της Δημοτικής Επιχείρησης (για παραβίαση της υποχρέωσης πρόνοιας του εργοδότη και έμμεση διάκριση της εργαζόμενης με αναπηρία / χρόνια πάθηση).

 Επίσης, εισηγήθηκε στον Συντονιστή της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης την παραπομπή σε πειθαρχικό έλεγχο, τόσο του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης και Δημοτικού Συμβούλου (για παραλείψεις του σε σχέση με την υπόθεση), όσο και του Δημάρχου και τότε Μέλους του Δ.Σ. της Επιχείρησης (για υπέρβαση αρμοδιότητας).

Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ εξέδωσε πράξη επιβολής προστίμου κατά της Επιχείρησης, ύψους 2.000 ευρώ, και η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκκίνησε πειθαρχικό έλεγχο, καλώντας τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Επιχείρησης σε απολογία.

 

(Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ενημέρωση αποτελεί επίσημη Ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, στην οποία προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των εμπλεκομένων.)

 

 21/12/2020 

 https://www.airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών