ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ("δώρα" φέρον) & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ - Προσκλήσεις

  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg91fn1iwZrKrgX0YhdQeOqZrQrcSj5XSjljZqDBqa6LmYyLlPhpP-OPa3TTmwNrQSLx9jNKqkXyqm7O6m_dHX_OUBekifOvkvM9nwtKJWYtl6g7BUxEjPFQxURB0B-9xcw8wmz46KOY6Y/s266/%25CE%25A0%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1.png

   Στις μόλις 13 (δέκα τρείς) εναπο-μείνασες ημέρες του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020, ο Δήμος Δελφών θα ξεπεράσει εαυτόν και θα καταγράψει το μοναδικό επί-τευγμα, αυτό της αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του για ...νιοστή φορά, εντός του λήγοντος 12μήνου!  

Αναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους πάντες (υποστηρικτές, αντιπά-λους και λοιπούς), να υποκλιθούν στον προγραμματισμό, την στρατηγική και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, για τα οποία έχει δεσμευθεί η δημοτική αρχή, από το τέλος του προηγουμένου έτους.

  Έτσι λοιπόν, στην συνεδρίαση του Δ.Σ. την Παρασκευή 18-12-2020,

εκτός από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού (2ον θέμα), θα συζητηθούν και άλλα 18 (δέκα οκτώ) θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, με εξαιρετική όμως την ιδιαιτερότητα της αντιμετωπίσεως εκ μέρους της δημοτικής αρχής, του 3ου θέματος, το οποίο αναφέρεται στην αποδοχή (και την διάθεση) του "δώρου" των 500χ. ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του Δήμου προς τρίτους.  Και όλοι ενθυμούμαστε τον προ ελαχίστων ημερών "κουρνιαχτό" ο οποίος εσηκώθη από την πληροφορία, ότι τα 500χ. ευρώ θα "πάνε" στους φερομένους ως διεκδικητές της Πλατείας Θεάτρου της Ιτέας.

Υπάρχει περίπτωση, τα πολιτικά "ολισθήματα", να παραμένουν άγνωστα λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid-19;...

Εάν κάποιοι το πιστεύουν αυτό, θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους ως ήδη εγγεγραμμένους (μαζί με άλλους, προηγούμενους) στον κατάλογο των "εργασθέντων" (για δικούς του λόγους ο καθένας) για την πολλαπλή ταπείνωση της Ιτέας.  Και οι όποιες ευθύνες, δεν παραγράφονται.

Ταυτόχρονα δημοσιεύεται και η Πρόσκληση για τον απολογισμό του Δημάρχου, σε ξεχωριστή συνεδρίαση του Δ.Σ., επίσης με τηλεδιάσκεψη, για την Δευτέρα 4-1-2021.

Η Πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

*****************

***********************

Η Πρόσκληση για τον Απολογισμό του Δημάρχου

***********


****************************************

                                                                  ΑΜΦΙΣΣΑ 14.12.2020

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α.Δ.Τ.: 115/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 04.01.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ θα διεξαχθεί ειδική τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την αριθ. 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019 – 2020» (άρθρο 217 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).

Τη συνεδρίαση μπορούν να παρακολουθήσουν σύλλογοι, φορείς και δημότες του Δήμου Δελφών. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται άμεσα να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και το email τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.lagourani@delphi.gov.gr

προκειμένου να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να λάβουν πρόσκληση συμμετοχής στην τακτική συνεδρίαση.

Από το Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών

 

 

 epikourositeas.blogspot.com

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών