ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2017                               

Γενικά οι  Προϋπολογισμοί των Δήμων είναι η  κορυφαία πράξη κάθε έτους η οποία καταδεικνύει αφενός το όραμα και τις προτεραιότητες της κάθε δημοτικής αρχής αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των δομών του Δήμου .
Δυστυχώς  όμως για τον Δήμο Δελφών αν και διανύουμε την Τρίτη χρονιά δημοτικής περιόδου ο προϋπολογισμός  έχει απαξιωθεί  εν τη γενέσει του αφού εισήχθη στο Δημοτικό συμβούλιο προς
έγκριση στις 13 φεβ. 2017 δηλαδή  με τρείς (3) μήνες καθυστέρηση . Ο προϋπολογισμός  βάσει του Νόμου θα  έπρεπε να έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο ήδη από τις 15 Νοεμβρίου 2016 και έως το τέλος Δεκεμβρίου να έχει επικυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση , η οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι σαφές ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου αφού δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε οικονομική πράξη με ότι αυτό συνεπάγεται (καθυστερήσεις εκτέλεσης έργων , προμηθειών κλπ) . Ο Δήμος Δελφών είναι ο μοναδικός δήμος εν Ελλάδι που διαχρονικά συντάσσει προϋπολογισμούς  με τουλάχιστον 3 μήνες καθυστέρηση και μάλιστα είναι ο μοναδικός Δήμος ο οποίος συστηματικά σε κάθε δημοτικό συμβούλιο αναμορφώνει τον προϋπολογισμό .   Τι άλλο θα πρέπει να δεί κανείς για να αντιληφθεί  ότι πρόκειται για μια δημοτική αρχή η οποία εργάζεται «στο πόδι» με κανόνες μπακαλοδεύτερου « Πλήρως ανίκανη για να ενσωματώσει στην λειτουργία της βασικούς κανόνες εύρυθμης λειτουργίας ! Επίσης αν και διανύουμε την τρίτη χρονιά δημοτικής θητείας  όχι μόνον όραμα δεν απεικονίζεται αλλά ούτε και μια στοιχειώδη διεκπεραίωση τουλάχιστον των  αναγκαίων παρεμβάσεων που έχει ανάγκη ο τόπος . Δυστυχώς αυτό που καταδεικνύει ο προϋπολογισμός της δημοτικής αρχής είναι μία συρραφή αναξιόπιστων στοιχείων και μάλιστα χωρίς τεκμηρίωση .
Επίσης  διαφαίνεται σαφώς :
1)      Υστέρηση Εσόδων από τα ανταποδοτικά αφού  οι οφειλές βαθμηδόν πολλαπλασιάζονται . Το σύστημα που εφαρμόζει  η δημοτική αρχή όσον αφορά την είσπραξη τελών είναι το χειρότερο σύστημα είσπραξης τελών πανελλαδικά ! Γίνεται μια είσπραξη ετησίως του συνολικού οφειλόμενου ποσού πράγμα που ούτε τον οφειλέτη βοηθά αφού καλείται να καταβάλει μια φορά όλο το οφειλόμενο ποσό αλλά και από τον Δήμο στερεί έσοδα αφού πολλοί οφειλέτες αδυνατούν να πληρώσουν τον έναν και υπέρογκο λογαριασμό . Έτσι οι οφειλές  βαθμηδόν πολλαπλασιάζονται και τα ανείσπρακτα τέλη έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 40%. Επίσης έχει αποτύχει παταγωδώς το σύστημα  διευκολύνσεων πληρωμών  όσον αφορά την είσπραξη τελών παρελθόντων ετών αφού ελάχιστα έσοδα εισέρχονται  στα ταμεία του Δήμου και ταυτόχρονα τα ανείσπρακτα αυξάνονται  !

2)      Επίσης σχετικά με τις εισπράξεις από τα ανταποδοτικά τέλη δεν υπάρχει διαφάνεια  αφού οι εισπράξεις δεν καταχωρούνται ανά δημοτική ενότητα αλλά συγκεντρωτικά για όλες τις δημοτικές ενότητες . Αποτέλεσμα αυτής  της οργάνωσης είναι τα χρήματα των ανταποδοτικών να μην κατανέμονται δίκαια (σε έργα , συντηρήσεις κλπ)  ανάλογα με την συνεισφορά της κάθε δημοτικής ενότητας στο ταμείο του Δήμου αλλά κατά την κρίση και τις επιθυμίες της δημοτικής αρχής εξυπηρετώντας κάθε είδους σκοπιμότητες !


3)      Ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων εξασφαλίζοντας πόρους από την Ευρωπαϊκή ένωση , το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από ιδίαν συμμετοχή . Συνεπώς ουδεμία αναπτυξιακή προοπτική !!!

4)      Η απορροφητικότητα σε έργα υποδομών μέσω των κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ , ΘΗΣΕΑΣ κλπ  παραμένει στάσιμη στο 5% εδώ και αρκετά χρόνια . Μοναδικό φαινόμενο!!!  Ο δήμος Δελφών  είναι ο χειρότερος Δήμος πανελλαδικά όσον αφορά την  απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων και αυτό εκπορεύεται και εκ του γεγονότος ότι όλα τα εγκεκριμένα προς εκτέλεση έργα είτε απεντάσονται λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσής των  είτε μένουν στάσιμα με ότι αυτό συνεπάγεται  λόγω έλλειψης  στοιχειώδους  ικανότητας και οργάνωσης  .

5)      Οι Δαπάνες κατακερματισμένες σε δεκάδες εκατοντάδες υπερκοστολογημένες προμήθειες και έργα  . Χωρίς στοιχειώδεις τεχνικές περιγραφές και υπολογισμού του κόστους αφού απώτερος στόχος είναι οι απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους με αποτέλεσμα την διασπάθιση του δημοτικού χρήματος .

6)      Ασύστολες σπατάλες σε ασύμφορες εργολαβικές συμφωνίες κυρίως στον τομέα των ανταποδοτικών  οι οποίες  δεν χρειάζονται ! Ο  Δήμος και το εξειδικευμένο προσωπικό και τα  μηχανοκίνητα μέσα διαθέτει για να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας (αποκομιδή απορριμάτων, συντηρήσεις αποχέτευσης , ύδρευσης κλπ)  Δυστυχώς όμως η δημοτική αρχή συστηματικά απαξιώνει τα ίδια μέσα (προσωπικό και μηχανοκίνητο εξοπλισμό ) προκειμένου να προσφύγει σε εργολαβικές συμφωνίες  με ότι αυτό συνεπάγεται .

7)      Ασύστολες σπατάλες άνω των 500.000 ευρώ σε «δήθεν»  προβολή του δήμου μέσω τουριστικών συνεργασιών , δημόσιων σχέσεων και αμφιβόλου ποιότητας εκδηλώσεων και μάλιστα σε μια εποχή πλήρους πτώχευσης .

Επίσης:

H δημοτική αρχή η οποία υποτίθεται ότι γνώριζε τα τεράστια χρέη του Δήμου και η οποία θα έκανε μια περιστολή δαπανών βάζοντας  μια τάξη στα οικονομικά του Δήμου έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση του χρέους με ανεξόφλητες υποχρεώσεις από την 1ηΣεπτ 2014 στο ύψος του 1.200.000 ευρώ και έχει και το θράσος να θεωρεί ως επιτυχία και να υπερηφανεύεται ότι κατάφερε το χρέος που δημιούργησε να το εντάξει στο σύστημα «Ανεξόφλητων υποχρεώσεων» που χρηματοδοτείται από το κράτος (Υπουργείο οικονομικών) .Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της πολιτείας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2013 και ανέλαβε  την αποπληρωμή ορισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών καταχρεωμένων φορέων του κράτους !
            Αυτή η δημοτική αρχή είναι αυτή που αποφεύγει διακαώς τον διαχειριστικό έλεγχο διότι γνωρίζει ότι όχι μόνον δεν έβαλε μια τάξη στα οικονομικά αλλά αντιθέτως απόλυτα  εναρμονισμένη με τις ατασθαλίες του παρελθόντος δημιουργεί καθημερινά νέα ελλείμματα και χρέη !
Συνεπώς ακόμα και με τον τρίτο κατά σειρά προϋπολογισμό της τρέχουσας δημοτικής θητείας αποτυπώνεται η πλήρης ανικανότης της δημοτικής αρχής να σχεδιάσει τη πορεία του τόπου .


 20/02/2017
Γεώργιος Δρακάκης
Δημοτικός Σύμβουλος
Απολλώνειο Φώς – Καθαρή Λύση
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών