Σημεία Aπάντησης Μάξιμου Χαρακόπουλου σε επίκαιρη ερώτηση ΠΑΣΟΚ για τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
 
Σημεία Απάντησης
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου

σε επίκαιρη ερώτηση
της βουλευτού Πέλλας του ΠΑΣΟΚ κας Θεοδώρας Τζάκρη
για τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ

                                                                              
  Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012

Την τριετία 2010-12 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ 308,2 εκ. ευρώ ως αποζημιώσεις
«Την τελευταία τριετία 2010-2012 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ συνολικά 308,2 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις για ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια τόσο της φυτικής παραγωγής όσο και του ζωικού κεφαλαίου: Το 2010 καταβλήθηκαν άνω των 123 εκατομμυρίων, το 2011 πάνω από 121 εκατομμύρια και έως σήμερα, για το 2012 καταβλήθηκαν 51.489.370 ευρώ. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να πληρωθούν άλλα 50 εκατομμύρια ως αποζημιώσεις προς τους αγρότες μας. Επιπρόσθετα, το 2011 καταβλήθηκαν 32,9 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, τα λεγόμενα ΠΣΕΑ, για το 2012 έχουν καταβληθεί 6,9 εκατομμύρια ευρώ και έως  το τέλος του χρόνου αναμένεται να καταβληθούν άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ».


Ο ΕΛΓΑ διενεργεί ετησίως 400.000 εξατομικευμένες εκτιμήσεις

«Οι έγκαιρες αποζημιώσεις έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον αριθμό των εργαζομένων, των γεωτεχνικών, που απασχολούνται στον ΕΛΓΑ. Το γεωτεχνικό προσωπικό του ΕΛΓΑ διενεργεί κατά μέσο όρο 400.000 εξατομικευμένες εκτιμήσεις ετησίως. Οι οργανικές θέσεις στον ΕΛΓΑ είναι 546, ενώ οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου είναι 483. Υπάρχουν δηλαδή 63 κενά. Το 2009 εργάζονταν 564 αορίστου χρόνου, 558 ορισμένου χρόνου και 16 έκαναν πρακτική άσκηση, σύνολο 1.138. Το 2012 εργάζονται 483 αορίστου, κανείς εποχικός και 56 κάνουν πρακτική άσκηση, σύνολο 539. Λιγότεροι δηλαδή και από τους μισούς σε σχέση με το 2009. Εκκρεμεί η έγκριση 3 αιτημάτων πρόσληψης εποχικού προσωπικού με συμβάσεις τρίμηνες ή οκτάμηνες. Μέχρι τότε, εν αναμονή αυτών των εγκρίσεων, προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα κενά που έχουμε στα υποκαταστήματα που υπάρχουν ζημιές, με μετακινήσεις προσωπικού ή αξιοποίηση των γεωτεχνικών από τις Περιφέρειες. Και γι’ αυτό σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων».

Επιστολή προς τα κόμματα για αλλαγές στον ΕΛΓΑ
«Με επιστολή μου σήμερα προς τους Τομεάρχες Αγροτικού των κομμάτων, τους ζητώ να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τον ΕΛΓΑ και του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής».

Συζητούμε την αύξηση του ορίου του (+/-) 20% στο ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ
«Σήμερα ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να προσαυξήσει ή να μειώσει έως 20% την ασφαλιζόμενη αξία της φυτικής παραγωγής του και κατά συνέπεια και το ασφάλιστρο, αν κρίνει ότι η ασφαλιζόμενη αξία, με βάση τη Δήλωση που γίνεται από τον ΕΛΓΑ, υπολείπεται ή είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή που εκτιμά αυτός ότι θα έχει. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι δηλώσεις γίνονται ακόμα και το καλοκαίρι, επί της ουσίας, στα περισσότερα προϊόντα, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προσαυξήσουν ή να μειώσουν την ασφαλιζόμενη αξία στο ύψος της αναμενόμενης πραγματικής. Βεβαίως, το όριο του 20% ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξει, να αυξηθεί στο 30% ή αν κριθεί και παραπάνω. Είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση».

Το ήμισυ των ασφάλιστρων παρακρατήθηκε από την ενιαία ενίσχυση
«Η καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μπορεί να γίνεται στο λογαριασμό που διαθέτει ο ΕΛΓΑ στην ΑΤΕ. Η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής έχει παραταθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου. Αν η εισφορά είναι μεγαλύτερη από 400 ευρώ, μπορεί να καταβληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι τέσσερις δόσεις και όχι λιγότερο από 200 ευρώ η κάθε μία, μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε χρόνου. Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν εξουσιοδοτήσει τον Οργανισμό, να εισπράττει τα ασφάλιστρα από την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Το 50% της ενιαίας ενίσχυσης, πιστώθηκε στους λογαριασμούς των αγροτών και των κτηνοτρόφων την προηγούμενη εβδομάδα κι έτσι παρακρατήθηκε και η αξία του μισού ασφαλίστρου. Να σας ενημερώσω ότι από τους 803.000 παραγωγούς, το 74% πληρώνει ασφάλιστρα 101-200 ευρώ, το 13% 201-400 ευρώ, το 5% 401- 600 ευρώ και μόλις το 7,5% πάνω από 601 ευρώ».

Καταγγελίες για επιπλέον παρακρατήσεις δεν είναι σε γνώση του υπουργείου
«Καταγγελίες για παραγωγούς που τους έχουν παρακρατηθεί εισφορές και από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν έχουν έρθει σε γνώση μας. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, βεβαίως να το διερευνήσουμε».

Δεν είναι εφικτή η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς από την επιστροφή ΦΠΑ
«Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς από την επιστροφή ΦΠΑ, γιατί αυτή περιορίζεται μόνο στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Όπως μας ενημερώνει ο ΕΛΓΑ, επιστροφή ΦΠΑ δικαιούνται μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι μισθωτοί που έχουν και αγροτικό εισόδημα. Αυτοί υπολογίζονται σε 380.000. Αναλογιστείτε τι πρόβλημα θα είχαμε όταν οι ασφαλιζόμενοι, αυτοί που δικαιούνται αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ είναι πάνω από 800.000».

Η απευθείας εισφορά στον ΕΛΓΑ εξάλειψε την εισφοροκλοπή
«Με την καταβολή της εισφοράς απευθείας στον ΕΛΓΑ εξαλείφθηκε το φαινόμενο της εισφοροκλοπής, δηλαδή της παρακράτησης της εισφοράς μέσω τιμολογίων διακίνησης των προϊόντων και της μη απόδοσής τους στον ΕΛΓΑ από τους μεσάζοντες, εμπόρους, συνεταιρισμούς κ.λπ.. Σήμερα, ό,τι πληρώνουν οι αγρότες καταλήγει στον ΕΛΓΑ και επιστρέφει σε αυτούς μέσω των αποζημιώσεων. Ο παραγωγός γνωρίζει από την αρχή για τι είναι ασφαλισμένος και μέχρι ποιο ύψος. Βεβαίως, το σύστημα μπορεί να βελτιωθεί, να εξαλειφθούν τυχόν προβλήματα ή αδικίες. Γι’ αυτό άλλωστε ζητήσαμε, και τις προτάσεις των κομμάτων. Για να είναι βιώσιμο πρέπει να στηρίζεται σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όχι δάνεια. Για να είναι δίκαιο θα πρέπει να είναι διαφανές».

Συμβάλλουμε στην άμβλυνση του προβλήματος ρευστότητας στους αγρότες
«Πράγματι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία που αγγίζει και τον αγροτικό κόσμο. Από τη μεριά μας ως ΥπΑΑΤ προσπαθούμε να συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, με αποφάσεις και ενέργειες, για να αμβλύνουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στους αγρότες μας. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά καταβλήθηκε το 50%, η μισή ενιαία ενίσχυση μέσα στον Οκτώβριο, όπως είχαμε δεσμευθεί κατά τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης. Δόθηκε ολόκληρη η εξισωτική αποζημίωση στους κτηνοτρόφους μας των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Δόθηκε το 50% της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου, το λεγόμενο «αγροτικό πετρέλαιο». Και όλα αυτά σε μια εποχή που περικόπτονται μισθοί και συντάξεις».

Στην Πέλλα καταβλήθηκαν για ζημιές για το 2012 έως σήμερα 9.292.931 ευρώ
«Στην εκλογική περιφέρεια της κας Τζάκρη στην Πέλλα για ζημιές στη φυτική παραγωγή καταβλήθηκαν το 2010, 12.455.732 ευρώ, το 2011 καταβλήθηκαν 16.087.717 ευρώ και έως σήμερα για το 2012 καταβλήθηκαν 9.292.931 ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, φέτος που έχει καταβληθεί έως τώρα το μισό των αποζημιώσεων που θα δοθούν, οι αναμενόμενες εισφορές στην Πέλλα είναι 8.399.778 ευρώ».


 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών