Το ΕΚ βελτιώνει την εκπαίδευση και τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών      
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2012

ANAKOΙNΩΣH TΥΠOΥ
τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τρίτη μία νέα ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις στο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας και αυστηρότερες προδιαγραφές πιστοποίησης. Η νέα οδηγία θα ευθυγραμμίσει το δίκαιο της ΕΕ με τα αναθεωρημένα πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) και τα οποία έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη.


Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ότι οι νέοι κανόνες θα διατηρήσουν τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά όρια που ισχύουν για τις εξαιρέσεις στις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης ενώ επέμειναν ότι οι απαιτήσεις για τις περιόδους ανάπαυσης πρέπει να διατηρηθούν και για τις περιπτώσεις ασκήσεων.
Επιπλέον, το νομοθετικό κείμενο, επί του οποίου έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει, για στατιστικούς λόγους, στοιχεία για το προσωπικό που δραστηριοποιείται στα ύδατα της ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί μία πιο πλήρης εικόνα και καταγραφή του επαγγέλματος των ναυτικών στην Ευρώπη.
Το νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 619 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 16 αποχές.
Διαδικασία: Συναπόφαση, πρώτη ανάγνωση (έχει επιτευχθεί άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο)

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 23.10.2012)

Ιστοσελίδα του εισηγητή  Brian Simpson (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο)

Νομοθετικό Παρατηρητήριο


Oι ανακοινώσεις τύπου είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΛΕΦΤΕΡΙΕ Κριστίνα - Αντιγόνη     (+32) 2 28 32798    (Βρυξέλλες)
Υπηρεσία Τύπου                                (+33) 3 881 74651  (Στρασβούργο)
                                                           (+32) 49898 3283   (κινητό)
             kristina.eleftherie@europarl.europa.eu

ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος      (+30) 210 32 78 911 (Αθήνα)
Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου          (+30) 6973 699 886  (κινητό)
Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα     (+33) 3 881 73822    (Στρασβούργο)


Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :
Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον με το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της μετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε..  Ως το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με την ενίσχυση της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών