ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Λαμία ,  23  Οκτωβρίου,  2012 

              Αρ.πρωτ.: οικ.  615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010                                        
    

Συνεδρίαση 10η
          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  29 Οκτωβρίου  2012, ημέρα Δευτέρα  και           ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Προσωρινή ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Δημητρέλος Ηλίας.
  
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2323/1995 όπως                                                                   τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Δημητρέλος Ηλίας.   

ΘΕΜΑ  3ο   : Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Βοιωτίας κ.Ρουσέτης.


ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ης Τμηματικής Παραλαβής της μελέτης «Μελέτη κατασκευής της οδού Αταλάντης – όρια Ν.Βοιωτίας, από γέφυρα Κηφισού έως ΠΕΟ Λαμίας – Λιβαδειάς και συμπληρωματικές μελέτες από διασταύρωση Ελάτειας έως γέφυρα Κηφισού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ- Σκάλα Αταλάντης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ  6ο: :  Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ. :8+120 έως 11+625,05».
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση προθεσμίας της μελέτης « Βελτίωση επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο. – Κλήμα – Κάμπο – Επαρχειακή οδό Τείχιο Ποτιδάνεια».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ.Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση προθεσμιών Προγραμματικών Συμβάσεων για εκτέλεση έργων στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο « Καταγραφή – αποτύπωση- ταξινόμηση- μελέτη της συλλογής των πρωτότυπων ανθιβόλων του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά».
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων μελετών της συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ 056/3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.   

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 356/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της 6ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2012 (Φθιώτιδας, Φωκίδας ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
  
ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2013, πίνακας εκδοχής Χ.Ε.Π. και του συνοπτικού τριετή Π/Υ 2012-2013-2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 17ο  :Έγκριση 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Γ’ Τριμήνου έτους 2012 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.  κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 20ο :   Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» 1ο Υποέργο: “Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ.Λιδωρικίου»  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας  κ.Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 
 

 ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών