Υπόμνημα Ανανεωτικής Δύναμης - ΕΠΑΛ Άμφισσας

 

ΕΠΑΛ Άμφισσας – Ανάγκη άμεσης παρέμβασης για θέματα ασφαλούς λειτουργίας του.

 

Με το παρόν υπόμνημα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε με τον πιο επίσημο τρόπο για την άκρως επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Άμφισσας, το οποίο είναι και το μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο του Νομού Φωκίδας.

 

Τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζουν μια σειρά σημαντικών προβλημάτων τα οποία δεν αφορούν μόνο την αισθητική πλευρά του κτιρίου αλλά κυρίως την δομική ακεραιότητα, αξιοπιστία και κυρίως ασφάλεια των χρηστών του, ήτοι μαθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Χρονίζοντα προβλήματα, είτε δεν έχουν ουσιαστικώς και επαρκώς αντιμετωπιστεί, είτε δεν έχουν καθόλου αντιμετωπιστεί. Οι δυο κύριες συνιστώσες των υπαρχόντων προβλημάτων αφορούν κυρίως:

 

1.       Την δομική ακεραιότητα και στατική επάρκεια του κτιρίου και

2.       Την ασφάλεια των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, ήτοι την δομική ακεραιότητα και στατική επάρκεια του κτιρίου και με αφορμή την τελευταία βροχόπτωση (Παρασκευή 1/3/2024), τα υπάρχοντα προβλήματα είτε επανεμφανίσθηκαν είτε αυξήθηκε ο βαθμός επικινδυνότητάς τους.

 

Ενδεικτικά και βασιζόμενοι στις φωτογραφίες 1-5 του επισυναπτόμενου φωτογραφικού υλικού του Παραρτήματος, διαπιστώνεται η δριμεία ρηγμάτωση σε τμήμα του κτιρίου. Επίσης, σε παρελθοντικό χρόνο έχει εγκατασταθεί μεταλλική δοκός ως βοηθητικό υποστύλωμα παράλληλα εγκατεστημένη με την σκυροδετημένη κολώνα του κτιρίου πράγμα το οποίο αποδεικνύει την ελλειμματική δομική ακεραιότητα της κατασκευής.

 

Έπειτα από την πρόσφατη έντονη βροχόπτωση, σημαντικό τμήμα του επιχρίσματος αποκολλήθηκε και κατέρρευσε αποκαλύπτοντας την πραγματική εικόνα της υποδομής. Η ρηγμάτωση του κτιρίου, εκτός της σημαντικής πτώσης της δομικής ακεραιότητας του, επιφέρει και εισροή όμβριων υδάτων εντός του. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες 6-10 του Παραρτήματος που αποτυπώνουν την ένταση του προβλήματος. Ακόμη, τμήμα του οπλισμού του φέροντος οργανισμού της κατασκευής είναι ήδη εμφανής και διαβρωμένος. Η περαιτέρω διάβρωσή του οδηγεί στην αδυναμία ορθής λειτουργίας του, πράγμα που συνεπάγεται την καθολική πτώση της στατικότητας της κτιριακής υποδομής (Φωτογραφίες 11-15).

Επίσης, αν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ήσσονος σημασίας προβλήματα, σε σημαντική επιφάνεια τοιχοποιίας, στο παρελθόν έχει αφαιρεθεί το σαθρό επίχρισμα για λόγους ασφάλειας (Φωτογραφία 16). Ακόμη, τμήματα υδρορροής των όμβριων υδάτων πλέον δεν υφίσταται με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την όδευση των όμβριων υδάτων όσο και για την ασφάλεια των χρηστών της υποδομής (Φωτογραφία 17).

 

Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία, ήτοι την ασφάλεια των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της κτιριακής υποδομής, τα προβλήματα είναι μείζονος σημασίας και αφορούν κυρίως την ασφάλεια των χρηστών πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο μαθητές εκπαιδεύονται σε θέματα ηλεκτρολογίας και εφαρμογών αυτής. Συνολικά πρόκειται για μια πεπαλαιωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση από την οποία απουσιάζουν εντελώς συστήματα ασφαλείας των χρηστών ήτοι ηλεκτρονόμος διαρροής (ρελέ) από το σύνολο των πεπαλαιωμένων ηλεκτρικών πινάκων (Φωτογραφίες 18). Η σοβαρότητα της κατάστασης είναι τέτοια που σε ηλεκτρικό πίνακα αίθουσας διδασκαλίας, ένα μονόλεπτο κέρμα έχει αντικαταστήσει τηκόμενη ασφάλεια (Φωτογραφία 19). Επίσης, φωτιστικά σώματα είναι είτε δίχως λαμπτήρες και ενεργοί αγωγοί είναι εκτεθειμένοι, είτε έτοιμα προς κατάρρευση. Ενδεικτικές φωτογραφίες υπάρχουν στο Παράρτημα (Φωτογραφίες 20-22).

 

Τα τελευταία χρόνια εκτός από μια αισθητική κυρίως αναβάθμιση της κεντρικής αίθουσας εκδηλώσεων του κτιρίου, καμία άλλη ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει λάβει χώρα στην συγκεκριμένη κτιριακή υποδομή.

 

Έχοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση φιλοξενεί πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες, αυτό εντείνει τον βαθμό επικινδυνότητας και αυξάνει τον δείκτη ρίσκου περαιτέρω χρήσης αυτής υπό αυτές τις (ενδεικτικές) επικίνδυνες και σημαντικές αλλοιώσεις του.

 

Με βάση το Άρθρο 282 του Ν. 3852/2010 οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν στους οικείους Δήμους. Την περασμένη άνοιξη του 2023, ο Δήμος Δελφών υποσχέθηκε στην διεύθυνση του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου την ουσιαστική παρέμβαση στην κτιριακή υποδομή του κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου όπου δεν υπάρχει ουσιαστική χρήση του κτιρίου. Δυστυχώς οι υποσχέσεις παρέμειναν μόνο υποσχέσεις.

 

Tα ανωτέρα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φωτογραφιών, όχι μόνο δεν συνάδουν με τον πρόσφατα ληφθέντα ορισμό ως ‘Πρότυπο’ Επαγγελματικό Λύκειο αλλά απεναντίας είναι στοιχεία που μόνο ως ασφαλής και αξιόπιστα λειτουργική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια τέτοια σχολική μονάδα.

 

Ζητάμε την παρέμβασή σας με σκοπό την  άμεση τεχνική παρέμβαση από πλευράς Δήμου Δελφών στη συγκεκριμένη κτιριακή υποδομή που του ανήκει.

 Σημαντικά ερωτήματα; Υπάρχει σχεδιασμός και προγραμματισμός άμεσων τεχνικών επεμβάσεων επί της κτιριακής υποδομής με σκοπό την επανάκτηση των χαρακτηριστικών της ασφαλούς λειτουργίας της υποδομής; Ποιες ενέργειες έχουν λάβει χώρα από την πλευρά του Δήμου Δελφών έτσι ώστε να εκκινήσουν άμεσα οι όποιες αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής;  Λαμβάνοντας υπόψη και την έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής κατά την τελευταία χρονική περίοδο, τα ανωτέρω ερωτήματα λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας.

 

Δεν γίνεται εν έτη 2024, το μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο του Νομού Φωκίδας το οποίο πρόσφατα έλαβε και τον τίτλο ως Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο να βρίσκεται σε τέτοια επικίνδυνα άθλια κατάσταση η οποία ενέχει τεράστιο ρίσκο σε θέματα ασφάλειας και αξιόπιστης λειτουργίας του, πόσο δε μάλλον όταν φιλοξενεί σχεδόν όλη την ημέρα μαθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Με εκτίμηση,

Λουκάς Αναγνωστόπουλος

Επικεφαλής – Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών