Savvas Giannospiros : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ……..ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ (…που έχει λήξει η προθεσμία τους) ΨΕΜΑΤΑ!! .........ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (ΠΕΡΙΠΟΥ……!!)


Το ποσό των 18.165.316,27 ΕΥΡΩ αποτελεί (για το 2021) το λεγόμενο «ΈΛΛΕΙΜΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ» - ΧΡΕΟΣ του Δήμου και αφορά το ΣΥΝΟΛΟ των αρνητικών αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων (18.237.132,28 ΕΥΡΩ) μείον το αποτέλεσμα της αναφερόμενης χρήσης (71.816,01 ΕΥΡΩ)!! Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο!!
Αυτή η «εγγραφή» στον «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ούτε «στατιστικό στοιχείο», ούτε «παραπληροφόρηση» και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τις…… «ληξιπρόθεσμες οφειλές»!!
Οι βασικοί «δείκτες ευρωστίας»( ή μη) του Δήμου ας αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και κριτικής των ενδιαφερόμενων Δημοτικών παρατάξεων και Συμβούλων (…«οικονομολόγων» ή μη!) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία πιθανής «στοχοποίησης» των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών! Η συνολική ευθύνη ήταν και παραμένει αυτοδιοικητική!
Συνοπτικά όμως (…και για την ιστορία!) αναφέρουμε ότι, οι αμοιβές από τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου, στη χρήση 2021 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 41.040,00 ΕΥΡΩ, των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο συνολικό ποσό των 133.478,40 ΕΥΡΩ , των Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου 164.356,00 ΕΥΡΩ, των εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων στο ποσό των 162.600,00 ΕΥΡΩ !
Συνολικά τα Έξοδα και οι Αμοιβές των Αιρετών Αρχόντων & τρίτων για το 2021 ήταν 1.696.525,95 ΕΥΡΩ!
Τα άτομα που μισθοδοτήθηκαν από το Δήμο είναι τριακόσια εξήντα έξι (366)…. Μόνιμοι 119, με Σύμβαση Αορίστου χρόνου 68, Ορισμένου χρόνου 179…
Οι αμοιβές των Μονίμων Υπαλλήλων ήταν 2.344.549,21 ΕΥΡΩ, οι αμοιβές των Τακτικών Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 990.027,08 ΕΥΡΩ, οι αμοιβές των Εκτάκτων Υπαλλήλων 1.423.701,94 ΕΥΡΩ……..
Το σύνολο των εσόδων το 2021 (Λογαριασμός 80*) ανήλθε στο ποσό των 13.697.572,91 Ευρώ και το συνολικό κόστος (Λογαριασμός 80*) ανήλθε στο ποσό 14.634.145,36 Ευρώ, δηλαδή για το 2021 Έλλειμμα (Λογαριασμός 80*) 936.572,45 ΕΥΡΩ….. (*Ο λογαριασμός 80.00 - «λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως», χρησιμεύει για τον προσδιορισμό των καθαρών τακτικών και οργανικών αποτελεσμάτων τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διάφορων δραστηριοτήτων)
Εκτιμούμε ότι στον Ισολογισμό ενός σύγχρονου Δήμου πρέπει να αποτυπώνονται (…και να βελτιώνονται!), οι δύο βασικοί ρόλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ και (κυρίως) ο…. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ! Ο ΔΗΜΟΣ πρέπει ΑΜΕΣΑ να μετασχηματισθεί σε «έξυπνο», «ευέλικτο» και αποτελεσματικό οργανισμό, για να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ανάγκες και τις «επιθετικές» προκλήσεις των καιρών μας (κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές, κ.ά)…… Η υπευθυνότητα, η οργάνωση, ο εξορθολογισμός των δαπανών, η συνετή και σωστή χρήση των όλων των διαθέσιμων «πόρων», η συσσωρευμένη τεχνογνωσία είναι μερικά από τα στοιχεία για τη χρηστή και πετυχημένη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Δήμου (….που αποτυπώνεται όμως αρκετά κοστοβόρα στα «Αποτελέσματα Χρήσης», από πλευράς αμοιβών των «αιρετών»!)
Τέλος πιστεύουμε ότι ένας ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ μια «συμβατική» ή «κλασσική» Α.Ε.(Ανώνυμη Εταιρία) που επιδιώκει - αναζητά «ψυχρά» το λεγόμενο οικονομικό κέρδος (…και τα μερίσματα των «μετόχων» της!!) αλλά έναν «αμόλυντο» Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «ρυθμιστή» της τοπικής δραστηριότητας και ανάπτυξης, που (πέραν των άλλων) θα στηρίζει, θα βελτιώνει και θα αναβαθμίζει τη ζωή των πολιτών του δια μέσου των υπηρεσιών, των υποδομών, των δράσεων και των έργων του!!
Συνεχίζουμε! Αντιμετωπίζουμε έναν ακόμη….. «καύσωνα»!!
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών