Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία: το ΕΚ ζητά αλλαγή νοοτροπίας


https://www.ygeiawatch.com.cy/storage/app/uploads/public/a6c/0ba/d97/thumb__800_0_0_0_auto.jpg


 


 


Καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καμία χρηματοδότηση σε δομές απομόνωσης

Χρειάζονται ευρωπαϊκοί κανόνες για την κοινωνική ένταξη και τις προσβάσιμες κοινότητες

Κάλεσμα για ευρωπαϊκή νομοθεσία για χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούςΤο ΕΚ διατύπωσε τις προτάσεις του για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και για την αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε την Τρίτη με 526 ψήφους υπέρ, 10 κατά, και 83 αποχές, το Κοινοβούλιο προτείνει μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν το κοινωνικό, νομικό και πολιτικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, και να συνεισφέρουν στην εξάλειψη στερεοτύπων, διακρίσεων υπέρ ατόμων χωρίς αναπηρία και λανθασμένων αντιλήψεων.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ ενός συστήματος που θα προωθεί την κοινωνική συμμετοχή, παραδείγματος χάρη μέσω προσβάσιμων κοινοτήτων που θα είναι σε θέση να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και τη φροντίδα που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με την σχετική ευρωπαϊκή στρατηγική. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να διευρυνθούν τα οφέλη της ανακοινωθείσας ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και η θέσπισή της να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, όπως και μέτρα για εκπαίδευση και περίθαλψη χωρίς αποκλεισμούς.

Μεταρρύθμιση και επέκταση των κανόνων της ΕΕ

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας στην προσπάθεια αυτή, τονίζει το ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για επιχειρήσεις χωρίς αποκλεισμούς και να αρχίσει την αναθεώρηση της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση. Ζητά επίσης από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει την πρόταση οδηγίας της ΕΕ για την ίση μεταχείριση, η οποία έχει μπλοκαριστεί από τα κράτη μέλη από το 2008.

Το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον επικείμενο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κονδύλια της ΕΕ συμβάλλουν στη διασφάλιση της ισότητας και καλεί την Επιτροπή να αναστείλει ή να ανακαλέσει πληρωμές σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να δίνονται κονδύλια της ΕΕ σε δομές ιδρυματικής φροντίδας.

Περίπλοκες διακρίσεις και μορφές βίας

Η περαιτέρω εμβάθυνση των διακρίσεων κατά των ατόμων με αναπηρία με βάση άλλα χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, φυλή, ηλικία, θρησκεία ή γενετήσιος προσανατολισμός) ανησυχεί επίσης βαθιά τους ευρωβουλευτές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έμφυλη βία, καθώς και στην άρνηση πρόσβασης σε δομές σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, στην άρνηση αναγνώρισης δυνατότητας συναίνεσης μετά από ενημέρωση σχετικά με τη χρήση αντισυλληπτικών και στην αναγκαστική στείρωση.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και να εκλέγονται σε ισότιμη βάση. Στην περίπτωση Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι αποφάσεις για τη στέρηση της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, δηλ. του νόμιμου δικαιώματός τους να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις, που λαμβάνονται στο κράτος μέλος καταγωγής τους δεν θα πρέπει να τους αποκλείουν αυτόματα από τις εκλογές στον τόπο διαμονής τους, υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Anne-Sophie Pelletier (Αριστερά, Γαλλία) δήλωσε: «Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δυσκολίες των ατόμων με αναπηρία αγνοούνταν στην ΕΕ. Είναι πολίτες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται σε καθημερινή βάση. Ήρθε η ώρα αυτό να αλλάξει και χαίρομαι που η συζήτηση για την παρούσα έκθεση μπορεί να σηματοδοτήσει ένα βήμα προς τα εμπρός για την επίτευξη πραγματικής ισότητας για όλους.»

 

 


 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Γενική Διεύθυνση

Επικοινωνίας

Γραφείο στην Ελλάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών