Στο #Ευρωκοινοβούλιο η αποκατάσταση του #παραδοσιακού #ελαιώνα της #Άμφισσας

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/297868442_754632969136075_8469808216395350457_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEy4sZTWwnzIRIhK73egzXeA4wJcB91wN0DjAlwH3XA3UE7W4iNlPWK7BboEFPJ5LgS8yJeKzFSV4pFxlmVC0zQ&_nc_ohc=bnaA8K5m9JEAX-BiAvS&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9WYlXTVf7jX0W4Vd9nL_Zvb2OsurB3WG9M-du01fLlIw&oe=62FA5609

Στο #Ευρωκοινοβούλιο η αποκατάσταση του #παραδοσιακού #ελαιώνα της #Άμφισσας, αλλά και το μεγάλο ζήτημα των #αντισταθμιστικών με ερώτηση #Μεϊμαράκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο των διαρκών προσπαθειών μου για την ανάδειξη και προβολή των κρισιμότερων προβλημάτων της Φωκίδας στο υψηλότερο, όχι μόνο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από συνεργασία με τον επικεφαλής των Ελλήνων Ευρωβουλευτών της ΝΔ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, υπέβαλε τις υπ’ αριθ. πρωτ. Ε-002725/2022 και Ε-002726/2022 ερωτήσεις, με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Συγκεκριμένα:
Α) Αναφορικά με την προστασία και την αναβίωση του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας, ιδίως κατόπιν της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή, ζητείται να γίνει γνωστό ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την προστασία του ελαιώνα ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την αποκατάσταση του καταστραφέντος τμήματος και την άμβλυνση των συνεπειών λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών, αλλά και για την αποτροπή της απερήμωσής του.
Β) Δεδομένου ότι η Φωκίδα αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση Περιφερειακής Ενότητας που υφίσταται ασφυκτικά, σε ολόκληρη σχεδόν την έκτασή της, αυστηρότατους περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ζητείται να εξετασθεί η θέσπιση αντισταθμιστικών οφελών υπέρ των κατοίκων, των οποίων πλήττεται ο πυρήνας της κυριότητάς τους, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, που υφίσταται εδώ και δεκαετίες δυσμενέστατες συνέπειες.
Μέσω των ανωτέρω ερωτήσεων – μέσων ελέγχου, που προσδίδουν διεθνή διάσταση στα σημαντικότατα ζητήματα του τόπου, τίθενται για πρώτη φορά επισήμως τα εν λόγω προβλήματα ενώπιον της ΕΕ και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της επεξεργασίας και απάντησής τους από τους αρμόδιους Επιτρόπους της Ένωσης.
 
 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298768988_754633182469387_7589706419728311283_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFm9yVONiADR03tEtCR3fl386spAlhLiaHzqykCWEuJodsxCinn2SuxA_8JGE-Yw7LF0xSTD-VGHcbWxtmKTGz-&_nc_ohc=XMFGWUEsMnEAX8r8_4T&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9XZZH1wZGsGExUCy0F3F_AiMt2SeIpm4wSu4o-O1E1MQ&oe=62FA8C74
 
 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/298066951_754633282469377_8641077994868435113_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFW6o0lWonQlEU7nnm0ZdA8WCqhsKKMrsFYKqGwooyuwb5SDrAo4j0RBIhm7drLxErwTFM55CRDHd9cdkC0rFHV&_nc_ohc=POq201LYMKAAX_IGiVC&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-EHNlLa5SrW2exIbhPYmS7ZqBLurNW5VAqa7livRcnSw&oe=62FB2C0F
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών