ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ : Κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη. ΔΕΗ

http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/720_107550_249862baf9-8150d407474ee4c9.jpg

Εγγύηση
+ Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;
Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.
+ Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω στην Protergia;
Λογαριασμός και Χρεώσεις
+ Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό;
+ Πώς γίνεται η τιμολόγηση ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού που περιλαμβάνει καταναλώσεις χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου ή μικρότερου του τετραμήνου;
+ Ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις;
+ Ποιες άλλες χρεώσεις θα δω στο λογαριασμό μου;
+ Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;
+ Ποιές είναι οι Λοιπές χρεώσεις;
+ Πως μπορώ να δω ηλεκτρονικά το Λογαριασμό μου;
+ Για τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού;
+ Τι είναι η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ);
+ Πως διαμορφώνεται η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ);
+ Κάθε πότε αλλάζει η τιμή της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ);
+ Υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει κάποιος τη διακύμανση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) ανά ημέρα / ώρα;
+ Υπάρχει κάποιος τύπος για τον υπολογισμό του «Αθροίσματος» σύμφωνα με το Άρθρο 8.8;
+ Τι είναι το «Άθροισμα» σύμφωνα με το Άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης;
- Πως γίνεται ο διακονονισμός οφειλών για ΚΟΤ / Ευάλωτους πελάτες;
Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών
*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.
+ Επεξήγηση λογαριασμού
Καθολική Υπηρεσία
+ Τι είναι ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας?
Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. β. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
+ Τι είναι η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος;
+ Είναι η Protergia Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας;
+ Πώς υπάγονται οι πελάτες στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας;
+ Τι μπορώ να κάνω αν επιθυμώ συνεργασία με άλλο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, εκτός δηλ εκείνου στον οποίο έγινε η μετάπτωση;
+ Με ποιες τιμές τιμολογούνται οι καταναλώσεις των πελατών που εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας;
Κρατική Επιδότηση στην Ηλεκτρική Ενέργεια – Συχνές Ερωτήσεις
+ Τι είναι η κρατική επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια;
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης (όλων των χρήσεων), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων ΚΟΤ και ΤΥΑ, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι είτε σε τιμολόγια με πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/1/2022, είτε σε τιμολόγια χωρίς πρόβλεψη ρήτρας αναπροσαρμογής τιμής για καταναλώσεις από 1/9/2021 έως και 31/12/2021.
+ Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης στην ηλεκτρική ενέργεια;
+ Πως εφαρμόζεται η κρατική επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια;
+ Ποιο είναι το ποσό της κρατικής επιδότησης;
+ Σε ποιους λογαριασμούς της Protergia θα δω την κρατική επιδότηση και πως θα την αναγνωρίσω;
+ Η κρατική επιδότηση είναι ίδια σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας;
+ Πως θα δοθεί η κρατική επιδότηση για καταναλώσεις προηγούμενου διαστήματος;
+ Τι ισχύει για τα τιμολόγια χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής τιμής της Protergia;
+ Τι ισχύει για τις εκπτώσεις που δίνει η Protergia στα τιμολόγια και προωθητικές της ενέργειες;
+ Τι ισχύει για τους πελάτες σε ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) & ΤΥΑ (Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης) της Protergia;
Εξυπηρέτηση
+ Ποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω της εταιρικής σας ιστοσελίδας;
Εγγραφείτε στην δωρεάν εφαρμογή myprotergia για να βλέπετε το ιστορικό των λογαριασμών και των καταναλώσεών σας, να πληρώνετε το λογαριασμό σας και να καταχωρείτε την ένδειξη του μετρητή σας. Επιπλέον, μέσα από το site μας μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα Νέα, να βρίσκετε τα έντυπα και τις διαδικασίες που σας ενδιαφέρουν και να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.
+ Σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ για απορίες;
Αναστολή Χρεώσεων ΥΚΩ στην Ηλεκτρική Ενέργεια
+ Τι ισχύει και ποιοι είναι οι δικαιούχοι για την αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ στην ηλεκτρική ενέργεια;
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/11/2021 έως και 31/3/2022, για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:
• Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh
• Βιομηχανικής χρήσης MT
• Γενικής χρήσης ΜΤ
• Αγροτικής χρήσης ΜΤ
• Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA, και
• Αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA
+ Πως εφαρμόζεται η αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ στην ηλεκτρική ενέργεια;
+ Που θα δω την αναστολή των ΥΚΩ στους λογαριασμούς της Protergia και πως θα την αναγνωρίσω;
+ Η αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ ισχύει για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας;
+ Τι θα ισχύσει για το επόμενο χρονικό διάστημα;
Θέματα Δικτύου
+ Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;
Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στην Protergia η οποία εκτελεί την τιμολόγηση.
+ Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;
Τηλέφωνα για Βλάβες
+ Κέντρα Βλαβών
Κέντρο Βλαβών για κλήση από σταθερό 11500 ή 2111900500 από κινητό τηλέφωνο. Βρείτε το τηλέφωνο της περιοχής σας εδώ.
 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών