Ιωάννης Μπούγας : Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς.

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p320x320/270226031_615795906353116_8344319092021638315_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEwq9fwVLRo0CJ0pVsZhmbk0KEiPcXkLezQoSI9xeQt7H0Az5K94yuFSCL16tPSrFRMPNocPY2FoLG6b4RFGsvX&_nc_ohc=yUiRbsOTDr4AX9xPeZX&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT9KXWMEdyhi2GBNcBcL5Sw74DV54tCLJkKwBkyU3sz13g&oe=61D48390

Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς. Με τις υπ΄ άριθμ. 362267 και 362311 αποφάσεις της Γενικής Διευθύντριας Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κηρύχθηκαν οι #απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του οδικού άξονα Μπράλος-Άμφισσα. Ήδη με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 22ας.Δεκεμβρίου.2021 οι απαλλοτριώσεις του έργου, ως μείζονος σημασίας για την Εθνική Οικονομία, υπήχθησαν στην ταχεία διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων.
 
https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270221572_615796023019771_7755338182986113739_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFSIFL6a8qyXv_zNymOQM7tOKkPTGoNcOo4qQ9Mag1w6gMI8y2MyDeOpnjT_leFDCxl2ieB_HKscnILf9poCJ33&_nc_ohc=-VllxNGa-I0AX9FjknC&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT8xqh4jxhut4p7vH6Gqlhr7esnXbdqUCb58FK-a3Hzl5w&oe=61D49335
ΗΗ https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/270624948_615796139686426_1652526513491907046_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH0E5GS4XyB_Ds76x4RHKv9hX1hPbUKt5SFfWE9tQq3lKwampMvVDc22ulw5P_2imPhrCb3WZXieTJCuQP25KvW&_nc_ohc=NZ0lzOyHd0sAX8hllY2&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AT-fWosgboMne-duyoOlmxou8MsbSC7iyg9D7Gw9yYAtsQ&oe=61D442DB
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών