Ευστάθιος Μαρματάκης : ΟΙ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ , ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/263937061_2293106670856414_2156375836966045602_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHCEQtLsvQdyHRDZ6DeYGtGxolEKtGnqxPGiUQq0aerE0pcd-nmocZstaO4M1WGQnaRNJhC6FSZ7tCdzic7tBmO&_nc_ohc=3Im8Q78P9gkAX8txV1J&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=16f51eafce2007b9146a77a3747e8da6&oe=61B70C29

Ο νόμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ για τους ΟΤΑ , προέβλεπε πλην των άλλων , τις συγκλήσεις λαϊκών συνελεύσεων ΜΟΝΟ των Κοινοτήτων , κάθε Σεπτέμβριο , με πρωτοβουλία και συνεργασία των καθύλη αρμοδίων ,Αντιδημάρχου και Προέδρου της Κοινότητας 
Με τον τελευταίο νόμο οι Δημοτικές Κοινότητες ( Γαλαξείδι ) μετονομάστηκαν σε Κοινότητες και γι αυτές τώρα προβλέπεται η σύγκληση της ετήσιας λαϊκής συνέλευσης. Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχει γίνει ποτέ μία τέτοια συνέλευση . Για να προκαταλάβω δικαιολογίες , σας γνωρίζω ότι στα ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ , σύμφωνα με τις οδηγίες τηρήσεως των αποστάσεων λόγω πανδημίας , έχουν γίνει δύο λαϊκές συνελεύσεις, 2020 και2021.Τι γίνεται με το Γαλαξείδι ; Το 2015 , άτυπα , είχε γίνει λαϊκή συνέλευση , στο ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ , την οποία όλοι οι παρευρισκό-μενοι πολίτες είχαν χαιρετήσει κι ευχηθεί να επαναλαμβάνεται και στο μέλλον . Έχουν περάσει έξη και πλέον χρόνια με καμία συμμετοχή του πολίτη . Οι οποιεσδήποτε ενημερώσεις γίνονται μέσω της εφημερίδας ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ . Αυτό δεν αποτελεί πλήρη ενημέρωση του πολίτη , γιατί μπορεί να υπάρχουν ερωτήματα κ.τ.λ. επί αυτών αλλά κι ούτε , σωστά , θα επέτρεπε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ δημοσιεύσεις με αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις . Ο Πρόεδρος λοιπόν , τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου κι ο Αντιδήμαρχος , είναι πλήρως υπεύθυνοι για τις μη συγκλήσεις των λαϊκών συνελεύσεων . Ένας πρόσθετος λόγος σύγκλησης των λαϊκών συνελεύσεων είναι ότι σε αυτές , θα αναδειχθούν , με τις προτάσεις τους ,τα ανοιχτά μυαλά , αυτά που έχουν γνώσεις , οράματα , θέληση και χρόνο , οι μελλοντικοί πιθανόν άρχοντες του τόπου. Όλοι αυτοί κι ιδιαίτερα οι νέοι , βλέποντας την κατάσταση που … διαιωνίζεται , απέχουν δραστηριοτήτων σχετικά με τα κοινά . Ίσως εκεί να αποβλέπει ο τρόπος διοίκησης !!! Καμιά συμμετοχή , καμία απάντηση σε έγγραφα αιτήματα . Προ τριών ημερών έγινε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου με θέμα την τοποθέτηση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ σε περιοχές του Γαλαξειδίου . Δε θυμάμαι αν είναι 8, 10 ή 12 μήνες πριν που ΤΟΠΙΚΟΙ αιρετοί με είχαν ρωτήσει ΤΌΤΕ , τι κάνουμε με το θέμα που είχε προκύψει ; Η απάντησή μου ήταν , ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα , απαιτείται άμεση σύγκληση λαϊκής συνέλευσης , για πλήρη ενημέρωση των πολιτών και συμμετοχή αυτών στη λήψη της τελικής απόφασης. Πέρασε αρκετός καιρός κι έμαθα από δημοσιεύματα , ότι το θέμα το χειρίζεται ο Δήμος κι η Περιφέρεια !!! Ερήμην του κόσμου και τώρα έγινε συνεδρίαση αντί σύγκληση λαϊκής συνέλευσης. Απόψεις και θέσεις ότι δε μπορεί να γίνει τίποτε δεν είναι απόλυτοι . Και το χειρότερο είναι ότι εκτός του ότι έχει χαθεί σημαντικότατος χρόνος , οι απόψεις αυτές έχουν … περαστεί στους περισσότερους κατά τόπον αιρετούς ή οι τελευταίοι τους έχουν αποδεχθεί για διαφορετικούς λόγους ο καθένας , από αδυναμία , άγνοια , έως …. , έως ωχαδερφισμό Τι έχει γίνει σε τόσα και τόσα χωριά που οι πολίτες είχαν ενημερωθεί έγκαιρα κι αντέδρασαν άμεσα ; τι έγινε στην Κρήτη που κατέβηκαν όλοι στο λιμάνι κι εμπόδισαν την … κάθοδο από τα πλοία του εξοπλισμού των ΑΠΕ ; Οι νόμοι , με τους κατάλληλους χειρισμούς , τροποποιούνται . Όταν ο πολίτης ενημερώνεται πλήρως και συνεχώς από τους αιρετούς κι αντιδράσει μετά τη διαπίστωση της τυχόν άλωσης του χώρου στον οποίο ζει , απολαμβάνει , εκμεταλλεύεται αλλά και συγχρόνως κινδυνεύει το βιος κι η ύπαρξή του από πλημμύρες όπως έγιναν το 2020 στη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ , ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ κ.α. ( η τοποθέτηση φωτοβολταικών πάνελ σε χιλιάδες στρέμματα , προϋποθέτουν απογύμνωση του εδάφους από φυτά , θάμνους και δένδρα , με συνέπεια , πλην των άλλων , τη ΜΗ παρακράτηση του εδάφους σε έντονες βροχοπτώσεις ) κι οι εκπρόσωποί του , τεκμηριωμένα , ενεργήσουν άμεσα , το επίσημο και σοβαρό κράτος δε θα μπορεί να μην τα λάβει υπόψη του . Ανάπτυξη σε εμάς , πλην του τουρισμού , είναι κυρίως η διατήρηση και αύξηση του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης , τυροκομεία , η μελισσοκομία με τα μεταποιητικά της προϊόντα και η επιδίωξη καλλιέργειας μυρωδικών φυτών και βοτάνων , συμπεριλαμβανόμενης της μεταποιητικής και προωθητικής στο εμπόριο … αλυσίδας . Η τυχόν υλοποίηση μιας φωτοβολταϊκής επένδυσης είναι κάθετα αντίθετη στις υφιστάμενες καταστάσεις και στις μελλοντικές επιδιώξεις εκτός αν γίνει σε περιοχές εκτός δράσης του τουριστικού και πρωτογενούς τομέα μη επηρεάζουσα τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου . Έχει γίνει ποτέ συνεδρίαση του Τ.Σ. για την κατάρτιση του τεχνικού και του επιχειρησιακού προγράμματος με πρόσκληση φορέων καθώς και λαϊκών συνελεύσεων σύμφωνα με το νόμο ; ΠΟΤΕ !!! Τι να περιμένεις λοιπόν από ένα ανημέρωτο πολίτη ; Ευθύνες όμως έχουν όλοι , Αντιδήμαρχος , Πρόεδρος, μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και πάρα πολλοί πολίτες . Γιατί για τη φερόμενη ομοιογένεια και σύμπνοια απόψεων όλων των αιρετών , φαίνονται όλοι συμφωνούντες ενώ κατά καιρούς η πραγματικότητα είναι διαφορετική . Ακόμη κι οι περισσότερες παραιτήσεις των εκάστοτε αιρετών του Γαλαξειδίου , του Ναυτικού Μουσείου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξειδίου δεν ανέφεραν , αν και υπήρχαν , τους πραγματικούς λόγους παραίτησης !!! Ακόμη και στις παραιτήσεις η πρώτη έγνοια ήταν να μην ταράξουμε τα νερά!!! Όταν οι πλείστοι των αιρετών εκλέγονται , βάσει … γραμμών και με κριτήρια , δεσμούς αίματος , κουμπαριάς , φιλίας και, πολιτικής …. καταβολής , χωρίς να υπάρχει μομφή για όλους , διότι αρκετοί από τους προαναφερόμενους , μπορεί να είναι ικανότατοι , τέτοιες συμπεριφορές θα είναι συχνές . Οι αιρετοί έχουν εκλεγεί όχι για να κάνουν ότι θέλουν , με ενέργειες ή παραλήψεις , αλλά να διοικούν εφαρμόζοντας το νόμο , με τη σκέψη ότι δε θα είναι μόνιμοι άρχοντες κι ότι διοικούν ανθρώπους . Θα … μάθουν οι περισσότεροι των τοπικών αιρετών να ενεργούν σύμφωνα με το νόμο , …. ελεύθεροι εξαρτήσεων κι οι πολίτες να καταστούν υπεύθυνοι όχι περιμένοντας τέσσερα χρόνια απαθείς για να τιμωρήσουν δήθεν αυτούς τους αιρετούς που δεν τους αρέσουν στις επόμενες εκλογές ΑΛΛΑ με το να απαιτούν τη συνεχή ενημέρωση και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων ; Αν ναι , τότε και μόνον θα δει προκοπή ο τόπος .

 

Ευστάθιος Μαρματάκης

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών