Ιωάννης Μπούγας : Πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)ευρώ για την αναβάθμιση του Ταχυδιυλιστηρίου Δεσφίνας.


https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/252025321_583005986298775_5875757659881134720_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFRkVmNGOWcrwiCKY-LKSeukDm9xcHbVWSQOb3FwdtVZMSVizhB9q4YjkY4-QyxaSmTCKiXJ2ahbT4ZzXmpnLQ4&_nc_ohc=yPRWC4GmrUsAX8WwucQ&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=a860a7887c19fe63e2b596aa9a43357c&oe=6187CC3B

Πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)ευρώ για την αναβάθμιση του Ταχυδιυλιστηρίου Δεσφίνας.
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 305042/27.10.2021 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών κ. Μαρίας-Έλλης Γεράρδη, εγκρίνεται η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 500.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του αναγκαίου έργου της Αναβάθμισης του Ταχυδιυλιστηρίου Δεσφίνας.
Η αναγκαιότητα του έργου, σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, συνδέεται άμεσα µε την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών δύο περιοχών (Δεσφίνας και Κίρρας) όσο και τη δημιουργία υποδομών για μελλοντική κάλυψη των αναγκών ακόμη δύο περιοχών (Ιτέας και Χρισσού). Επιπλέον, η εγκατάσταση στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του τρόπου παραγωγής νερού.
Η μελέτη, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών, αφορά στην προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος (μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης) για την αναβάθμιση της δυναμικότητας του Διυλιστηρίου της Δεσφίνας. Με την ολοκλήρωση της προμήθειας θα δύνανται να καλυφθούν από τις υφιστάμενες υποδομές (εξωτερικό υδραγωγείο) οι ανάγκες σε ύδρευση της περιοχής Δεσφίνας (που σήμερα καλύπτονται από το υφιστάμενο Διυλιστήριο), καθώς και της πόλης της Κίρρας, που έως σήμερα καλύπτονται κυρίως από την Γεώτρηση στη θέση «Μόντλια 2». Προβλέπεται δε ότι το σύστημα θα έχει δυνατότητα επέκτασης, προκειμένου μελλοντικά να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης της Ιτέας, που σήμερα καλύπτονται από την Γεώτρηση στη θέση «Μόντλια 1», αλλά και η αυξημένη ζήτηση σε άλλες περιοχές.
Με επιστολή μου ευχαρίστησα τον Υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Αχ. Καραμαλή και την Γενική Γραμματέα Υποδομών κα. Μαρία-Έλλη Γεράρδη για την άμεση ανταπόκρισή τους και σε αυτό το αίτημά μας.

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/250963013_583006619632045_5372836699544575107_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeF8gn9RTd_ZTuM5JyVsuB9AfFJ6B-QeqL18UnoH5B6ovaBkoWzGHRkiv8Il-Sf6AFmsnTAL_bjS7gX3iBHmeDJe&_nc_ohc=L1sAkmQ50cUAX_rj-k4&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=a381f7ed24b8363a30dbd5836d547d9f&oe=6187AA7C

 

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/251207711_583007032965337_2467424498468154465_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFzo8DCOnThj47nBU5-AIjFKcLt51LkpqEpwu3nUuSmoUrGQwYU9T0N6O1woHC3eO4Fro7FA-uEN5RfbS-NiDA4&_nc_ohc=YgkgP3cUlGAAX_vkV--&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=a209bb6c73a0ef20f547db3ec04a7b2a&oe=61874085

 

https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/249846151_583006852965355_1209091483229546443_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFCIiFsJzmUFR_pWdIreR5hjmEwORSRiQ2OYTA5FJGJDTNprbKId50mGA0kHDNV9Qz1j7zJqcrCqO1BCk-IrxUN&_nc_ohc=O_vpy1gZ6AUAX8dRPWj&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=a8f78141cae158b44dc62e1831aaf2b4&oe=6187E1EA

Ιωάννης Μπούγας

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών