Νόμος 4842/2021 οι 4 νέες αυτοδιοικητικές διατάξεις (ΦΕΚ)

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99/Dimarxeiofek.jpg

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 13η Οκτωβρίου το Νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης που είχε ψηφιστεί στη Βουλή τη Δευτέρα, μέσα στο οποίο η Κυβέρνηση είχε καταθέσει και μια Τροπολογία αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος.

Πρόκειται πλέον για τον Νόμο 4842/2021 στο Φ.Ε.Κ. Α’ 190/13.10.2021.

Τα αμιγώς αυτοδιοικητικά άρθρα περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α’ «Ρυθμίσεις ΟΤΑ» του Μέρους Γ’ «Άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» του Νόμου και συγκεκριμένα:

- Με το άρθρο 95 ρυθμίστηκε η καταβολή της μισθοδοσίας των συμβασιούχων της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”.

- Το άρθρο 96 αφορά τις Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης. Ως γνωστόν η  προθεσμία για να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας των ΥΔΟΜ σε κάθε Δήμο, όπως το έχει θεσπίσει η νυν Κυβέρνηση, ήταν η 1η Οκτωβρίου. Προφανώς αυτό ήταν ανεφάρμοστο και έτσι δόθηκε αναδρομικά αναβολή στην έναρξη εφαρμογής του, μέχρι την Πρωτοχρονιά. Μέχρι τότε δηλαδή, θα συνεχίσει να ισχύει ό,τι ίσχυε, εφόσον δεν εκδοθεί το αναφερόμενο στο άρθρο προεδρικό διάταγμα.

- Με το άρθρο 97 δόθηκε ακόμα μία παράταση για το ζήτημα της άσκησης από τους Δήμους των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που είχε προβλέψει ο Καλλικράτης και της συναφούς παροχής διοικητικής υποστήριξης σε άλλους Δήμους. Η τελευταία παράταση έληξε την 30η Σεπτεμβρίου, η Κυβέρνηση προφανώς το ξέχασε, οπότε με το νέο Νόμο έδωσε παράταση έως την Πρωτοχρονιά, με αναδρομική ισχύ από την 30η Σεπτεμβρίου.

- Το άρθρο 98 αφορά τους Άμισθους Αντιδημάρχους . Με αυτό προστέθηκε δυνατότητα ορισμού δύο επιπλέον Άμισθων Αντιδημάρχων ειδικά σε Δήμους ή Δημοτικές Ενότητες Δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές.

Μπορείτε να δείτε το νέο Νόμο 4842/2021

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών