Οι 28 Δήμοι, ΔΕΥΑ και Περιφέρειες που θα πάρουν 10 εκατομ. για τις πυρκαγιές

 


Δύο Αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο τη χρηματοδότηση 28 Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για « την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από 27 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2021 », εκδόθηκαν την 20η Αυγούστου.
 
Ειδικότερα:
- Η αριθμ. 61979/20.8.2021 Απόφαση έχει αντικείμενο τη χρηματοδότηση 24 Δήμων και ΔΕΥΑ με συνολικό ποσό ύψους 8.530.000,00 ευρώ.
- Η αριθμ. 61984/20.8.2021 τη χρηματοδότηση 4 Περιφερειών με συνολικό ποσό ύψους 1.620.000,00 ευρώ.
 
Οι ανωτέρω χρηματοδοτήσεις γίνονται σε βάρος των πιστώσεων της γνωστής ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου εδώ και πολλά χρόνια είναι ενταγμένο το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας».
Υπογραμμίζουμε ότι η χρηματοδότηση, όπως πάντα οι χρηματοδοτήσεις από τη ΣΑΕ 055, θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο.
Η δε ισχύς των δύο Αποφάσεων ορίζεται σε δύο χρόνια («24 μήνες»).
 
Ακολουθεί ο Πίνακας με τη χρηματοδότηση ανά Δήμο/Περιφέρεια/ΔΕΥΑ:
 
 

 
23/8/2021 
https://www.airetos.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών