Και όμως είχε δημοσιευμένους περιβαλλοντικούς όρους από τον Αύγουστο του 2018 ο Δυτικός Κόμβος Ιτέας !

https://1.bp.blogspot.com/-VrfQPY2FT1I/WUTlMmLlQ-I/AAAAAAAArfM/ShEOnuu3WX4EJqV1x5-Cs5LldZdJMYINACLcBGAs/s1600/%25CE%259F%2B%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B2%25CE%25BF%25CF%2582%2B%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%258C%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%2599%25CF%2584%25CE%25AD%25CE%25B1%25CF%2582.jpg
 

Κάποιοι θεώρησαν ότι ο Δυτικός κόμβος της Ιτέας δεν ήταν ώριμος όταν παραδόθηκε από
την περιφερειακή αρχή Μπακογιάννη, στο διάδοχο σχήμα του κ. Σπανού.

Μάλιστα, μας παραπονέθηκαν ότι εκκρεμμούσε το Δασαρχείο και οι απαλλοτριώσεις. Δυστυχώς όμως για αυτούς
υπάρχουν χαρτιά, που αποδεικνύουν τη μαύρη αλήθεια. Για όποιον θέλει να τη μάθει είναι η
εξής:
Α) σχετικά με τις απαλλοτριώσεις οι οποίες έχουν συνολικό κόστος 38.644 ευρώ, μελέτη έχει
ολοκληρωθεί και εγκριθεί επί Μπακογιάννη. Αποδεικνύεται από το χάρτη του έργου!
Β) Για τους Περιβαλλοντικούς Όρους τώρα, θα πρέπει να επισημάνουμε πως για τον δυτικό
κόμβο Ιτέας δημοσιεύθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι στις 3 Αυγούστου του 2018, ενώ η έγ-
κριση δόθηκε στις 5 Μαΐου του 2021. Γιατί; Μα επειδή με το αρ.6303/223016/29-1-2020 έγ-
γραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θ.Σ.Ε. δόθηκε θετική
γνωμοδότηση υπό όρους, καθώς ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Η απάντηση δόθηκε με «το
αρ.οικ.85689/1819/26-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας με το
οποίο μας υπέβαλε τις ζητούμενες στο (32) σχετικό έγγραφο συναινέσεις, για την προτεινόμενη
θέση αποθεσιοθαλάμου», όπως περιγράφεται στο εγκριτικό με ΑΔΑ 61Ω8ΟΡ10-ΚΛ3. Κοινώς,
για όσους δεν κατάλαβαν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φω-
κίδας απάντησε με 1,5 περίπου χρόνο καθυστέρηση! Τζάμπα πράμα!
Τώρα να εξηγήσουμε για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή ότι το υπόψη έργο αφορά στον
κυκλικό κόμβο της Δυτικής εισόδου Ιτέας, στη θέση “Γαλλικοί Μώλοι” με σκοπό την ασφαλή
είσοδο - έξοδο της πόλης της Ιτέας προς και από την Ε.Ο. Άμφισσας 􀀀 Ιτέας - Γαλαξιδίου αν-
τίστοιχα, καθώς και την είσοδο - έξοδο προς και από την βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται
βόρεια της Ε.Ο.
Ο προτεινόμενος κόμβος είναι κυκλικός και αποτελείται από τέσσερα σκέλη. Τα δύο αφορούν
στην Ε.Ο. Άμφισσας - Ιτέας - Γαλαξιδίου ενώ τα άλλα δύο αφορούν στις τοπικές οδούς και ει-
δικότερα:
α) Στην υφιστάμενη οδό προς Ιτέα η οποία παραλλάσσεται για 250 μ. διερχόμενη σε νέα χάραξη
και παράλληλα της ακτογραμμής σε μέση απόσταση 33 μ., ώστε να συμβάλει στον κυκλικό
κόμβο και να εξασφαλισθεί η ασφαλής δυτική είσοδος - έξοδος προς Ιτέα και
β) Στην τοπική οδό SR η οποία αποτελεί το τέταρτο σκέλος του κυκλικού κόμβου και εξυπηρετεί
τη σύνδεση των βιοτεχνιών και των βορειοανατολικών περιοχών του κόμβου αφού πλέον θα
συμβάλουν σε αυτήν οι υφιστάμενες οδοί.
Η αρχή της οδού βρίσκεται επί του κυκλικού κόμβου ενώ στην συνέχεια στρέφεται βορειοα-
νατολικά ώστε να προσεγγίσει την Ε.Ο. σε νέα χάραξη και να κινηθεί παράλληλα αυτής μέχρι
να συναρμοστεί με την υφιστάμενη οδό. 

http://www.orafok.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών