Ανταποδοτικά από ΑΠΕ τέλος για τις κοινότητες!

Τα ποσά περιέρχονται στους δήμους για δική του χρήση…

Ένα ακόμα νομοσχέδιο έρχεται προς ψήφιση, κατά πάσα πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, που θα έχει σοβαρότατες  επιπτώσεις για τις κοινότητες  που στα όρια τους λειτουργούν αιολικά πάρκα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ, στο άρθρο 47 που αφορά την Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες) και υβριδικούς σταθμούς, τροποποιείται το τέλος της παρ. Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και προστίθεται  εδάφιο ως εξής :

«Κατ’ εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021, μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων.»

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει, ότι από εδώ και στο εξής κόβεται η καταβολή των ανταποδοτικών τελών στις κοινότητες και στα χωριά, που εντός των ορίων τους υπάρχουν ανεμογεννήτριες και τους μένουν μόνο οι καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες από την εγκατάσταση τους.  Πάπαλα τα χρήματα για έργα στο χωριό! Θα τα παίρνει ο Δήμος για τις δικές του δαπάνες.

 

 fokidanews.gr

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ειδικότερα, για το Δήμο Δελφών τα τέλη από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανέρχονται σε 674.315,32 € και επιμερίζονται ως ακολούθως στις κοινότητες:
Άμφισσας: 209.046,54, Αγίων Πάντων: 75.324,32, Βουνιχώρας: 132.662,79, Γαλαξιδίου: 129.136,51, Πεντεορίων: 99.202,60, Δελφών: 6.994,67, Επταλόφου: 21.947,89.
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών