Έξι αυτοδιοικητικά άρθρα κατατέθηκαν στη Βουλή – Δείτε τι ρυθμίζουν

 

Σε Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε στη Βουλή την 4η/9/2020, περιλαμβάνεται σειρά διατάξεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα. Εστιάζοντας στις διατάξεις που αφορούν μόνο τους ΟΤΑ, ο AIRETOS κατωτέρω κωδικοποίησε και σας ενημερώνει ειδικά για τα αμιγώς αυτοδιοικητικά άρθρα:

Άρθρο 51

Α) Πρόκειται για την παράταση της προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά έως 30 Σεπτεμβρίου, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών  .

Β) Επιπλέον, στο τέλος της παρ.2 του αρ.51 του ν.4674/2019 προστίθενται νέες διατάξεις προκειμένου οι Δήμοι να προσλάβουν συμβασιούχους για την εκκαθάριση των σχετικών δηλώσεων, με την αποφασιστική αρμοδιότητα να ανατίθεται στην Οικονομική Επιτροπή.  Οι εν λόγω διατάξεις της παρ.2 περιλαμβάνονταν στο υπό διαβούλευση Ν/Σ  του Υπ.Εσωτερικών (ως παρ.1 του αρ.33) αλλά τις βλέπουμε αίφνης, πριν καν τελειώσει η διαβούλευση, να έχουν “μετακομίσει” στο Ν/Σ του Υπ.Υγείας.

Συγκεκριμένα, ψηφίζεται ότι οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 του αρ.24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το αρ.3 του ν.4682/2020. Εκεί προβλέπεται ότι η σύναψη των συμβάσεων γίνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική Εισήγηση για την αναμόρφωση του π/υ, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Άρθρο 46

Για την κάλυψη των αναγκών εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021, είναι δυνατή, με Απόφαση του οικείου Δημάρχου, η χρήση διαθέσιμων αιθουσών δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικά στις αίθουσες των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, κατανέμονται νήπια που εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο.

Άρθρο 47

Παρατείνεται η εφαρμογή της παρ.1 του αρ.101 του ν.4483/2017, όπως έχει διαδοχικά παραταθεί, αναφορικά με την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του Προγράμματος παιδικών σταθμών κλπ, και για το 2020-2021. Επιπλέον, προστίθεται δυνατότητα χρηματοδότησης από το “Φιλόδημο ΙΙ”.   Ακολουθεί η παράγραφος, όπως διαμορφώνεται βάσει του Ν/Σ, όπου με χρωματική επισήμανση μπορείτε να δείτε τις νέες προσθήκες:

Οι ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020 και 2020-2021, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτό από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.4509/2017 ( = είναι το θεσμικό πλαίσιο του “Φιλόδημου ΙΙ”).  Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενους κύκλους.

 Στην Αιτιολογική Έκθεση, οι Υπουργοί υπογράφουν ότι οι ρυθμίσεις εισάγονται « προκειμένου να εκτελεστεί εύρυθμα και κατά τον επικείμενο ετήσιο κύκλο 2020-2021 η δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” και να καλυφθούν κατά το δυνατόν όλοι οι ωφελούμενοι, τόσο σε βρεφικούς σταθμούς, όσο και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (…) ».

Άρθρο 2 - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.8.2020 ΠΝΠ

Με το ίδιο κατατεθέν Ν/Σ, κυρώνεται η ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α’ 161/22.8.2020. Τα αυτοδιοικητικά της άρθρα τα είχε παρουσιάσει άμεσα ο AIRETOS και αφορούν τα εξής

- αρ.4ο : Ορίζει πως θα προμηθεύονται οι Δήμοι ή η ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων, μάσκες για τα σχολεία. Βάσει αυτής της διάταξης, η ΚΕΔΕ χρηματοδοτήθηκε από τον “Φιλόδημο ΙΙ” και έτρεξε την πρόσφατη διαδικασία προμήθειας μασκών. Μπορείτε να τη θυμηθείτε εδώ 

- αρ.5ο : Μεταφέρει στους Δήμους τη δαπάνη για την αύξηση ωρών απασχόλησης ή/και υπερωριών των σχολικών καθαριστριών, ενώ επιπλέον ρυθμίζει το πλαίσιο έως την πρόσληψή τους, βλ. εδώ 

- αρ.6ο : Θεσπίζει περιπτώσεις στις οποίες είναι διαπιστωτικές (!) οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και ο έλεγχος νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εδώ 

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας, που κατετέθη στη Βουλή και περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω, ΕΔΩ

 

 

 https://www.airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών