ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ!... (αυτό χρειάζεται ο Δήμος Δελφών)Εξάντληση...

   Το να καταφέρει μια θεματική αντιδήμαρ- χος ενός Δήμου, να υπογράψει 3 (τρεις) αναθέσεις για απολυμάνσεις κτιρίων-σχολείων μόνον σε μια ημέρα (στις 10-11-2017 και πέραν των συνηθισμένων καθημε- ρινών υποχρεώσεών της βεβαίως), κατανέμοντας το “αντικείμενο” σε 3 (τρεις) διαφορετικούς αναδόχους, είναι κάτι πιο επάνω από τις ανθρώπινες δυνατότη- τες. Είναι επίτευγμα, για το οποίον απαιτείται, όπως και να έχει, πέραν της απόψεως και κάποια υπερπροσπάθεια.
   Κι όμως εσυνέβη. Εσυνέβη στον πολυδραστήριο, πολυώνυμο και πασίγνω- στον, αλλά πάμπτωχο ιστορικό Δήμο Δελφών, τον Δήμο μας.
Η επί του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας θεματική αντιδήμαρχος Μαίρη Ανδρεοπούλου, κατάφερε να διαχειρισθεί εν μέσω χαλεπών οικονομικά καιρών, την εγκεκριμένη από την Οικονομική Επιτροπή πίστωση των 7.940,76 ευρώ, εξυπηρετώντας με αυτόν το ευφυή τρόπο και τις ανάγκες του Δήμου (για απολυμάνσεις) και τις ανάγκες για πωλήσεις, των με το αντικείμενο ασχολουμένων εμπόρων.

Έτσι έχουμε :
1. Ανάθεση στην Ιτέα (ΑΔΑ : ΨΩΛΩΞΩ9Θ-ΙΝΛ)


2. Ανάθεση στην Άμφισσα (ΑΔΑ : ΨΓ77Ω9Θ-ΤΒ5)

3. Ανάθεση στην Λαμία (ΑΔΑ : Ψ8ΘΟΩ9Θ-ΤΚ7)  Για τον υπολειπόμενον κατάλογο, των κατά συρροή και πάσης φύσεως αναθέσεων του τελευταίου 20ημέρου σε ...κουμπάρους και μη, θα επανέλθουμε. Προς το παρόν, ας απολυμανθούμε. Όλοι μας.   “Λερωμένοι” και μη.
Χαιρετισμούς στον Ηνίοχο...Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών