“Χρονιάρες ημέρες...” ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑΧρονιάρες ημέρες...”
Συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς.

Σύμφωνα με την απόφαση της θεματικής αντιδημάρ- χου με αρ. πρωτ. 29126/5-12-2016 (ΑΔΑ : 727ΣΩ9Θ-Τ14), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας καταστήματος στην Ιτέα, για 10 (δέκα) ημέρες, μετά από διαπιστω- μένες παραβάσεις, καταγε- γραμμένες από το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας.

********************************


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προσωρινή αφαίρεση της με αριθμ. 80/18-3-2010 άδειας λειτουργίας του κ.υ.ε. «Καφετέρια» του κ. ........., ευρισκόμενο επί της οδού .................... στη Δ.Ε. Ιτέας, επειδή βεβαιώθηκαν από το Α.Τ. Ιτέας οι στο ανωτέρω με στοιχείο (6) σχετικό παραβάσεις, (ενώ ήδη σφραγίσθηκε το κατάστημα από το Α. Τ. Ιτέας), για το χρονικό διάστημα από 5-12-2016 και για δέκα (10) ημέρες.
Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 5/12/2016 και για δέκα (10) ημέρες. Η αποσφράγισή του θα γίνει από το Α.Τ. Ιτέας χωρίς άλλη διατύπωση.
ΚΟΙΝ:
1. Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας (για την αποσφράγιση)
2. κ. ............
Η καθ’ ύλην Αρμ. Αντιδήμαρχος

Τριανταφυλλιά Πιλάλα-τσακίρη  
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

 http://epikourositeas.blogspot.gr/

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών