Ε.ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ : Β΄ ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

η εικόνα προφίλ του Ευστάθιος Μαρματάκης
Προς το Δήμο Δελφών Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου
Κοιν. - Αντιδήμαρχο κ. Αθ. Τσονάκας - Διεύθυνση
Περιβάλλοντος Θέμα . Πέτρινη δεξαμενή
Σχετικά έγγραφά μου από 23/9/2016 και 30/9/2016
Κύριε Πρόεδρε , σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών


μου σας γνωρίζω ότι , εκτός λάθους , δεν έχω λάβει
απάντησή σας με την οποία θα μου γνωστοποιούσατε
τη χρήση και που ή μη τόσο της πέτρινης δεξαμενής όσο
και της πλαστικής που βρίσκονται πάνω από το γυμναστήριο .
Υπενθυμίζω ότι ενώ η δεξαμενή αυτή ήταν σχεδόν
πάντοτε γεμάτη , κατά τον καθαρισμό της πρωτεύουσας
δεξαμενής , τέλη Σεπτεμβρίου , η στάθμη του νερού
βρισκόταν πολύ χαμηλότερα , αποκαλύπτοντας ότι …
στοιχεία υπήρχαν σε αυτή σύμφωνα και με τις φωτογραφίες
που είχα επισυνάψει στο αρχικό έγγραφο .
Εν αναμονή της απαντήσεώς σας Ευστ. Μαρματάκης

 5-12-16
Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών