Α. ΜΑΝΔΡΕΚΑ : Παρέμβασή στην "Ώρα της Φωκίδας" για τον Παραδοσιακό Ελαιώνα Άμφισσας

- Για ποιά Επιτυχία μιλάτε;
- Όταν υπάρξει πραγματική εξέλιξη και Συγχαρητήρια θα δώσουμε και για Επιτυχία θα μιλήσουμε....
Στο υπ’ αριθμ. 2569/26-27/11/2016 φύλλο της Εφημερίδας «Ώρα της Φωκίδας» διαβάσαμε άρθρο αλλά και σχόλια περί «Σημαντικής Επιτυχίας του Βουλευτή Φωκίδας σχετικά με τη Συνέχιση του Προγράμματος του Παραδοσιακού Ελαιώνα».

Διαβάζοντας τα ανωτέρω αλλά, κυρίως, το δημοσιευθέν από 23-11-2016 Δελτίο Τύπου του Βουλευτή, κ. Κωστοπαναγιώτου, προκύπτει αβίαστα η τρομερή άγνοια αλλά και σύγχυση σχετικά με το θέμα του Παραδοσιακού Ελαιώνα.
Καταρχάς στο κείμενο του Δελτίου Τύπου του ο Βουλευτής, από τη μια, μιλάει «για την εφαρμογή Νέου Προγράμματος του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας», ενώ, από την άλλη, λίγο πιο κάτω στο κείμενό του, αναφέρει ότι «Η Συνέχιση του προγράμματος ήδη είναι μια πρώτη επιτυχία».
Και ερωτώ: Πρόκειται, λοιπόν, για συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος ή για ένα εντελώς Νέο που αφορά στην νέα προγραμματική περίοδο; Κι αν ισχύει είτε το ένα, είτε το άλλο, από πού αποδεικνύεται αυτό, δεδομένου ότι τίποτα συγκεκριμένο δεν αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου;
Για να καταλάβουν και οι αναγνώστες σας τί πραγματικά ισχύει πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:
1) Στο πλαίσιο της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006 ξεκίνησε πενταετές, (5ετές), πρόγραμμα για την «Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα».
Στη συνέχεια κατά τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο των επιδοτούμενων εθελοντικών δράσεων του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.14 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, (Π.Α.Α), 2007 – 2013 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 079833/25-10-2011 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 2366/τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί «Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.14 του Π.Α.Α 2007-2013», υλοποιήθηκε και η δράση «4.1 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, για την οποία και εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή, (2ετή), παράταση.
Το Πρόγραμμα αυτό, δε, αποσκοπούσε στην προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα της Άμφισσας μέσω της διατήρησης της μορφής των ελαιόδεντρων και της συντήρησης των αναβαθμίδων και αναχωμάτων.
Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 οι δεσμεύσεις των δικαιούχων έχουν διάρκεια μεταξύ πέντε, (5), και επτά, (7), ετών.
Συνεπώς κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δεν είναι δυνατή νέα παράταση του Προγράμματος, καθώς συμπληρώθηκαν ήδη επτά, (7), έτη για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προστασίας του Ελαιώνα Άμφισσας, δηλαδή, από τέλη 2006 – τέλη 2013.
Κατά συνέπεια αποκλείεται και δεν είναι δυνατή «Παράταση ή Συνέχιση», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, του Προγράμματος του Παραδοσιακού Ελαιώνα που ίσχυσε, δεδομένου ότι αυτό μαζί με τη διετή παράτασή του έχει «κλείσει» τα επτά, (7), έτη.
2) Μόνο Νέο Πρόγραμμα θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας Προγραμματικής Περιόδου, (2014-2020).
Θα μπορούσε να υποβληθεί, λοιπόν, νέο αίτημα συμπερίληψης της εν λόγω δράσης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο διαβούλευσης και διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το Υπουργείο το κρίνει σκόπιμο.
Αυτό προϋποθέτει, όμως, την ανάθεση σχετικής Μελέτης για το ύψος ενίσχυσης και τη δέσμευση αντίστοιχων πόρων για την ενεργοποίησή της.
Δεν υφίσταται, όμως, μέχρι σήμερα υποβολή εκ μέρους του Υπουργείου Πρότασης κάποιου Νέου Προγράμματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
3) Σημειώνεται, δε, για την αποφυγή περαιτέρω σύγχυσης ότι η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνεται στο Π.Α.Α 2014 – 2020 που έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο όσον αφορά στην πληρωμή των ανειλημμένων ήδη υποχρεώσεων. Δηλαδή, μόνο για την πληρωμή των ετών 2012 και 2013, (που δεν έχει καταβληθεί ακόμη).
4) Μέχρι τώρα το μόνο που έχει πραγματικά γίνει είναι η κατάθεση στο Υπουργείο, εκ μέρους του Συλλόγου Ελαιοκαλλιεργητών Άμφισσας – Ιτέας – Δελφών «Αρισταίος», μιας τεχνικής πρότασης Νέου Προγράμματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Ελαιώνα για την οποία δούλεψαν μέλη τοπικών φορέων αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα.
Συμπερασματικά:
1. Παράταση ή Συνέχιση του προηγούμενου Προγράμματος δεν μπορεί να γίνει.
2. Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει προβεί σε ανάθεση σχετικής Μελέτης, ούτε έχει υποβάλλει για έγκριση, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό σχέδιο για ανάλογη δράση Νέου Προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη νέα Προγραμματική Περίοδο για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020.
Καμία επιτυχία, λοιπόν, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα για το θέμα του Παραδοσιακού Ελαιώνα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Παρόλα αυτά, όλοι ευχόμαστε, να γίνει πραγματικότητα στο άμεσο μέλλον το Νέο Πρόγραμμα και όταν γίνει, στα αλήθεια, να είστε σίγουροι ότι και συγχαρητήρια θα δώσουμε και για Επιτυχία θα μιλήσουμε…
Ασπασία Μανδρέκα – τ. βουλευτής Φωκίδας.Ασπασία Μανδρέκα
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών