Αγρότης με οφειλές 166.500 ευρώ έσωσε την περιουσία του

 
Η με ημερ.31-10-2017 Προσωρινή Διαταγή , που χορήγησε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, σε υπερχρεωμένο οφειλέτη με συνολικό χρέος χρέους 166.500 ευρώ, όχι μόνο του πέρασε αισθήματα αισιοδοξίας, αφού διετάχθη η πληρωμή δόσης μόνο 60 ευρώ /μήνα ,προς όλους τους πιστωτές του, (τρεις τράπεζες ), αλλά και του διέσωσε πλήρως , όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη αγρότη στο επάγγελμα ,διαζευγμένο, με δύο ενήλικα παιδιά και μάλιστα φοιτητές.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
Πρώτη κατοικία στο όνομα , από κληρονομιά των θανόντων γονιών του,, καθώς και αγροτεμάχια με ελιές, ΙΧ αυτοκίνητο, μηχανάκι .
Εισόδημα ελάχιστο
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας , αφού έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά τoυ αιτούντος.
3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, μέχρι την 06-10-2020 ,
4)Ορίζει μηνιαία δόση, 60 ευρώ, προς όλες τις πιστώτριες.

zarpanews.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών