Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ : Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τελευταία στο διαδίκτυο για την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης http://agiathimia.com/wp-content/uploads/2015/05/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%A6%CE%A9%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3.jpg
Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τελευταία στο διαδίκτυο για την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης  στις περιοχές των δημοτικών και  τοπικών κοινοτήτων Ιτέας-Κίρρας- Γαλαξιδίου & Δεσφίνας, ανακοινώνουμε τα παρακάτω:Α/Α

Θέση δειγματοληψίας
E.Coli(κολοβακτηρίδια)
Cfu/100ml  9308-1:2014
Παραμετρική τιμή <500
Εντερόκοκκοι
Cfu/100ml
7899-2:2001
Παρ.τιμή <200
Ημερομηνία
Δειγματοληψίας

Βραχάκια
            <10
     <10
15-5-2017

Αγ. Ιωάννης
            <10
     <10


Ευκάλυπτοι Κίρρας
            <10
     <60


Ξενία
            <10
     <10


Απόλαυση
            <10
     <40


Μαϊάμι
            <10
     <40


Ευαγγελίστρια
            <40
     <10


Ανάγνου
            <10
     <10


Τροκαντερό (1)
            120
       80


Τροκαντερό (2)
            <40
     130


Βάλτος
            <10
     <10


Ποταμοί
            <80
     410


Καλαφάτη
            <10
     <40


Ναυτικός Όμιλος
            <10
     160


Κεντρί
            <10
     <40

Έπειτα από δειγματοληψίες που πραγματοποίησε η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, της Π.Ε. Φωκίδας, στις 15-5-2017 από τις ακτές κολύμβησης των παραπάνω αναφερόμενων δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων, αυτές κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση, διότι οι ευρεθείσες παραμετρικές τιμές, για τις οποίες ελέγχθηκαν, E. Coli (κολοβατηρίδια cfu/100ml) και εντερόκοκκοι cfu/100ml, είναι σύμφωνες με την Η.Π.8600/416Ε108/Ε103/09 ΚΥΑ «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ.».
Σας παραθέτουμε αναλυτικά τις ευρεθείσες τιμές.


Μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών από όλες τις περιοχές κολύμβησης του νομού μας εκδώσαμε την αριθ. 123818/985/14-6-2017  Απόφαση Χαρακτηρισμού καταλληλότητας των ακτών κολύμβησης της Π.Ε. Φωκίδας για το έτος 2017.
Οι αναλύσεις έγιναν από το Πιστοποιημένο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
Το παρόν δελτίο εκδίδεται για την αποκατάσταση της αλήθειας.                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
                                                                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ
 Άμφισσα 3-7-2017
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών