ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΓΟΝΤΖΑΣ : Το ΣτΕ υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου.

η εικόνα προφίλ του ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΓΟΝΤΖΑΣ
Δεν τη διάβασα. Δεν τη μελέτησα. Η απόφαση, όμως, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι σημαντική. Και η δημοσιογραφική της απόδοση φαίνεται ακριβής. Άλλωστε, έχουμε υπόψη μας το περιεχόμενο των αποφάσεων των Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που παρέπεμψαν το ζήτημα στην Ολομέλεια.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων της πολιτείας είναι πενταετής. Και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές.
Πώς εξήγησαν την απόφασή τους αυτή οι ανώτατοι δικαστές; Η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια. Η διαδικασία ελέγχου, σήμερα πια, διευκολύνεται μέσω των σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων ελέγχου. Πολλά απ’ τα δεδομένα, που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα των φορολογουμένων κάθε φύσης (όπως το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τόκους καταθέσεων κλπ.), εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, χωρίς να χρειάζονται καμιά ενέργεια από τη μεριά των φορολογουμένων.
Διατύπωσαν κι’ άλλες σκέψεις οι ανώτατοι δικαστές. Η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς επιβάλλει την ταχύτητα εκκαθάρισης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων. Έτσι, θα μπορούν να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους έγκαιρα και κατά τακτά και σχετικώς μικρά χρονικά διαστήματα. Διαφορετικά, η συσσώρευση των οφειλών πολλών ετών, εξαιτίας του μη ελέγχου για πολλά χρόνια και της έκδοσης των σχετικών καταλογιστικών πράξεων μετά από καιρό, με ταυτόχρονη αξίωση καταβολής των ποσών του καταλογισμού, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Με αφετηρία αυτές τις πραγματικές εκτιμήσεις των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας η Ολομέλεια προχώρησε σε δύο νομικές σκέψεις.
Η πρώτη. Οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου. Που απορρέει και αυτή από την αρχή του κράτους δικαίου.
Η δεύτερη. Η προθεσμία παραγραφής πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον φορολογούμενο.
Θα μου επιτρέψετε μία προσωπική σκέψη. Η οποία δεν αναφέρεται από τους ανώτατους δικαστές. Τον πυρήνα του γεγονότος, που αποτελεί την αφετηρία της σκέψης μου, τον γνωρίζω μέσα από την επαγγελματική μου και λοιπή μου δραστηριότητα.
Το γνωρίζω καλά. Αυτές οι συνεχείς παρατάσεις αποτέλεσαν μηχανισμό και εργαλείο εκβιασμών σε βάρος συμπολιτών μας μέσα σε μια λαοθάλασσα λαϊκισμού.

Νέα Κρήτη, Άποψη, Τετάρτη 28.06.2017
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών