Ευστάθιος Μαρματάκης : Πίστωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σε δήμους και κοινότητες όπου λειτουργούν συστήματα ΑΠΕ

 η εικόνα προφίλ του Ευστάθιος Μαρματάκης
Α Ι ΤΗ Σ Η Γαλαξίδι 10 Μαΐου 2017 - Αριθμ. Πρωτ. 2
Συλλόγου << Πρωτοβουλία πολιτών Γαλαξιδίου >> - το ΥΠΕΝ και - - τη ΔΕΔΔΗΕ
ΘΕΜΑ : Πίστωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σε δήμους και κοινότητες όπου λειτουργούν συστήματα ΑΠΕ
Κύριε Διευθυντά , με το Α.Π. ΑΠΕΙΜ/οικ. 181851/9.8.2016 , ΑΔΑ : ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ του

Υπουργείου Ενέργειας αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας επιμερισμού των ποσών που κοινοποιήθηκε σε όλους τους συναρμόδιους φορείς . Με καθυστέρηση δύο μηνών , τέλος Σεπτεμβρίου , είχε δοθεί τελευταία παράταση βάσει της οποίας ο Δήμος θα γνωστοποιούσε στη ΔΕΔΗΗΕ τη συνηγορία του ότι οι αριθμοί των … ρολογιών που συμπεριλαμβάνονταν στους πίνακες που ανάρτησε η τελευταία στο διαδίκτυο , ανά Τοπική και Δημοτική Κοινότητα , ανήκουν σε οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας . Ύστερα από τα παραπάνω κι επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα , παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίων Πάντων , Βουνιχώρας και Πεντεορίων του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ όπου λειτουργούν ΑΠΕ από το έτος 2010 . Σε περίπτωση που το θέμα αφορά άλλη υπηρεσία σας παρακαλούμε να της το διαβιβάσετε υπό ενημέρωσή μας ή να μας γνωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να της το γνωρίσουμε εμείς .
Για την Προσωρινή διοικούσα Επιτροπή του συλλόγου << Πρωτοβουλία πολιτών Γαλαξιδίου>>

 Ο Πρόεδρος                       Η Γ. Γραμματέας
 Ευστ. Μαρματάκης           Μαρουδιώ Μιχέλη
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών