ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ (μόνον για το 2013) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

Νοικοκύρεμα...”
   Σύμφωνα με την από 9-5-2017 και με αρ. πρωτ. 10135 απόφαση του εποπτεύοντος την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών θεματικού αντιδημάρχου Λουκά Αναγνωστόπουλου (ΑΔΑ : 7Χ5ΣΩ9Θ-ΜΒΣ), ανατίθεται στην εταιρεία  “Ελληνική Ελεγχτική Α.Ε. - Ορκωτοί Λογιστές- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων”  ο λογιστικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το 2013. Επαναλαμβάνουμε : Για το 2013 μόνον, δημαρχεύοντος του Νικολάου Φουσέκη.

Όπως αναφέρεται :
Στις 23-1-2017 υπήρξε παραίτηση του ορκωτού λογιστή Κων/νου Νικολέτα (από ελεγκτής του Δήμου;)
Στις 24-4-2017 (ημέρα Δευτέρα) υπήρξε πρόσκληση από τον Δήμο
Στις 29-4-2017 (ημέρα Σάββατο) κατετέθη 1 (μια) μόνον προσφορά
Στις 9-5-2017 (ημέρα Τρίτη) απεφασίσθη η απ' ευθείας ανάθεση του έργου.
Το κόστος της αναθέσεως είναι 17.360 ευρώ.

Νοικοκύρεμα” λοιπόν στον Δήμο μας. Για το 2013. 
 Κάτι παραπάνω θα γνωρίζει ο νυν Δήμαρχός μας, ο οποίος εκείνη την εποχή (επί Φουσέκη), ήταν ο επί τετραετία (2011-2014) πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σε αυτούς τους χαλεπούς (οικονομικά) καιρούς, δεν δαπανώνται 17.360 ευρώ άνευ λόγου και ουσίας.

***********************************

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών