Τι προβλέπει το ν/σ για τη σύσταση εθνικού μηχανισμού αντιμετώπισης της φτώχειας - Οι αλλαγές στον νόμο Κατρούγκαλου

 
Τροποποιήσεις στο νόμο Κατρούγκαλου που αφορούν μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, ναυτικούς, δημοσιογράφους, δικαιούχους επικουρικών και εγγυημένου εισοδήματος προβλέπουν οι «ουρές» του νομοσχεδίου για τη σύσταση εθνικού μηχανισμού αντιμετώπισης της φτώχειας.

Ειδικότερα, προβλέπεται η πανελλαδική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, προϋπολογισμού 760 εκατ. ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2017. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.λπ. Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε βάρος όσων δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν αληθινά, κατά την αίτηση για ένταξή τους στο πρόγραμμα.
- Γίνεται διαχωρισμός μισθωτών με πλήρη απασχόληση και μερική απασχόληση όσον αφορά στην καταβολή εισφορών. Έτσι για την πλήρη απασχόληση η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586 ευρώ).
Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να διαχωριστούν οι περιπτώσεις της μερικής απασχόλησης, για τις οποίες θα καταβάλλονται εισφορές βάσει του εισοδήματος που λαμβάνει ο μισθωτός. Ωστόσο εξακολουθούν να θίγονται οι νέοι κάτω των 25 ετών που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και λαμβάνουν μεικτό μισθό 510 ευρώ. Το υπουργείο εργασίας δεσμεύτηκε ότι θα φέρει νομοτεχνική διόρθωση γι΄αυτό το θέμα.
-Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού των εισφορών για την ελεύθερη δραστηριότητα διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
-Ορίζεται εισφορά κύριας ασφάλισης για τους δημοσιογράφους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 1/1/2017 σε ποσοστό 6,67%. Η εισφορά εργοδότη ορίζεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2017 και εφεξής, ώστε την 1/1/2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.
http://www.pronews.gr 
11:46
09/12/2016
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών