Π. ΤΑΓΚΑΛΗΣ : ‘ περί αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών καθαριότητας '
Ένα χρόνο και πλέον, μετά την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, από το συνδυασμό μας, σχετικά με τις αυξήσεις των τελών καθαριότητας και την απόρριψη της προσφυγής του Δημάρχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Δημοτική Αρχή επανέφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη νέας απόφασης.

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους λήφθηκε η υπ' αριθμόν 329/2016 νέα απόφαση, από όπου προκύπτει ότι διορθώνεται η ακυρωμένη, πλέον, απόφαση 19/385/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και δεν λαμβάνεται νέα απόφαση συμμορφούμενη με την υπ' αριθμόν 4602/2015 απόφαση του ΣτΕ !
Η παράταξή μας, για μια ακόμα φορά διαφώνησε με τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Οι θέσεις μας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί και δημοσιοποιηθεί από τις 10.8.16, είναι ότι η νέα ληφθείσα απόφαση είναι επίσης παράνομη, παράλογη και νομικά έωλη και για το λόγο αυτό την προσβάλλαμε στον ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 29 Αυγούστου 2016.
Στις 26 Οκτωβρίου ο ελεγκτής Νομιμότητας έκανε δεκτή την προσφυγή μας και ακύρωσε την πρόσφατα ληφθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για επανεπιβολή των αυξήσεων των τελών καθαριότητας (ΑΔΑ:ΩΧΛ8ΟΡ10-ΣΩΓ).
Τα θέματα που προκύπτουν είναι πολλά. Τι θα πράξετε τώρα που πρέπει να επιστρέψετε τα χρήματα στους Πολίτες εντόκως; Θα συνεχίσετε τις προσφυγές μέχρι το ΣτΕ -χωρίς πλέον καμιά τύχη αφού βασίσατε τη νέα απόφαση πάνω στην παλαιά και ήδη ακυρωμένη απόφαση- για να κερδίσετε χρόνο βάζοντας το Δήμο σε δυσχερέστερη θέση; Θα προχωρήσετε σε συμψηφισμό; Θα φέρετε νέα μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετική με τις αυξήσεις; Τι θα κάνετε με τη σύνταξη του νέου προϋπολογισμού του Δήμου;
Δυστυχώς, επαληθευτήκαμε, σε όλες τις απόψεις μας τις οποίες έχουμε εκθέσει κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσιοποιήσει (Δεκέμβριος 2014~Αύγουστος 2016). Οι διοικούντες 'νοικοκύρηδες' του Δήμου Δελφών αδυνατούσαν να κατανοήσουν. Αναμένουμε την άμεση συμμόρφωση της Δημοτικής Αρχής στις ληφθείσες αποφάσεις και την προσπάθεια εναρμόνισης των Οικονομικών στα νέα δεδομένα, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται...

 «ΕΝΩΤΙΚΗ  ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ

15-11-16
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών