Παρέμβαση της ΠΕΙΡΑΣ για τα Πνευματικά Δικαιώματα


https://4.bp.blogspot.com/-oarGTd8TaGU/WCW1BOggWhI/AAAAAAAAeOw/CNchIFpGTNYBn1w04PJo56a-s5ToinXEQCLcB/s400/unnamed.png

Με επιστολή της η ΠΕΙΡΑΣ προς την αρμόδια Υπουργό επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία που χρήζουν επανεξέτασης στο κατατεθέν σ/ν «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Πρόβλεψη είσπραξης από έναν φορέα (ενδεχομένως κρατικό) στον οποίον οι υπόχρεοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα καταβάλουν τα ποσά που τους αναλογούν για τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ΟΣΔ για την ίδια κατηγορία δικαιώματος.

T
ο οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να εξαρτάται από τη χρήση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου, να υπολογίζεται από σαφώς καθορισμένο και αμοιβαία αποδεκτό μέγιστο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του ρ/σ, χωρίς ελάχιστο καταβαλλόμενο (minimum guarantee) και να διανέμεται σε όλους τους δικαιούχους ΟΣΔ μέσω δικών τους συμφωνιών, ανάλογα με τον όγκο του ρεπερτορίου που εκπροσωπεί έκαστος.

Κατάργηση του άρθρου 15 παρ. 2 που κρίνεται ως καταχρηστική αφού μεταφέρει δαπάνες των ΟΣΔ στους Ρ/Σ. Συγκεκριμένα, ενώ υπάρχουν ήδη εταιρίες που καταγράφουν το πρόγραμμα μας και ενημερώνουν τους ΟΣΔ, νομοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση του χρήστη και μάλιστα ΜΟΝΟΝ των ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ εξαιρουμένης κάθε άλλης κατηγορίας χρηστών, να καταγράφουν σε 24ωρη βάση και να αποστέλλουν στους ΟΣΔ το ρεπερτόριο που εκπέμπουν. Προβλέπεται δε και ποινή επιβάρυνσης έως και 15% σε περίπτωση μη αποστολής στοιχείων με συγκεκριμένο μορφοτυπο. Η ΠΕΙΡΑΣ συμμετείχε στην Εθνική Επιτροπή Διαλόγου που επεξεργάστηκε την Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώνεται με το παρόν σ/ν, στην οποία δεν υπήρχε τέτοια προσέγγιση.Ενημέρωση ΠΕΙΡΑΣ
Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: http://www.peiras.gr


  
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών