Ευστάθιος Μαρματάκης : ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς το Δήμο Δελφών - Αντιδήμαρχο κ. Αθαν. Τσονάκα

- δημοτικούς συμβούλους , Κατ. Καραδήμα, Βασ. Καραγιάννη

και Νικ. Σταντζούρη ΘΕΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Κύριε Αντιδήμαρχε , κυρία και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι

της Δ.Ε. Γαλαξιδίου , οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι κι

ιδιαίτερα οι … ονομασμένοι Αντιδήμαρχοι κάθε Δημοτικής

Ενότητας του δήμου πλην των προβλεπομένων στον κώδικα

διατάξεων έχουν πρόσθετα βαθειά ηθική υποχρέωση τη βελτίωση

των όρων του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της περιοχής που

τους ανέδειξαν. Ένα από τα βασικά προβλήματα της Δ.Ε.

Γαλαξιδίου είναι το υπερβολικό κόστος νερού και αποχέτευσης.
 
Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου
κ. Γεώργιος Νάκος , μετά από αφόρητες πιέσεις των πολιτών ,
είχε κάνει μία αρχή με τη μείωση του παγίου αποχέτευσης των
ιδιωτών κατά 50 € συν ΦΠΑ , με έναρξη ισχύος από 1.1.2014
χωρίς βέβαια και αυτό να αποτελούσε τη λύση του προβλήματος .
Οι λόγοι που ο πρώην Δήμος Γαλαξιδίου είχε αυξημένο κόστος
νερού και αποχέτευσης , το οποίο προφανώς δε θα γνώριζαν οι
εκάστοτε δημοτικοί σύμβουλοι αλλά οι τοπικοί εκλεγμένοι
σύμβουλοι όφειλαν και οφείλουν να το γνωρίζουν , αναφέρονται
λεπτομερειακά στο ενημερωτικό –εισηγητικό σημείωμα της
6 Οκτωβρίου ε.έ. του υπογράφοντος , προς τον Πρόεδρο , τα μέλη
του δημοτικού συμβουλίου και την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Δελφών .
Κύριε Αντιδήμαρχε , κυρία και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι θα
παραμείνετε απαθείς στη συνεχιζόμενη διαιώνιση της προκλητικής
έναντι των πολιτών της Δ.Ε. Γαλαξιδίου θέσεως του δήμου ή με την
ενεργή συμβολή σας θα μεριμνήσετε ώστε κατά την ψήφιση
του προϋπολογισμού να συμπεριλαμβάνεται ο νέος λογισμός βάσει
της λογικής πρότασης , ο πολίτης της Δ.Ε. Γαλαξιδίου , για ισόποση
κατανάλωση νερού , να επιβαρύνεται για νερό και αποχέτευση
με 20% επί πλέον του λογαριασμού του πολίτη της Δ.Ε. Ιτέας
Υπενθυμίζεται ότι ο υπάρχον λογισμός για τους πολίτες της Δ.Ε.
Γαλαξιδίου σε σχέση με τον αντίστοιχο της Δ.Ε. Ιτέας υπερβαίνει
το 120% !!! Οι πολίτες που πρόσφατα πληροφορήθηκαν ότι δεν
υφίστανται πλέον οι λόγοι για τους οποίους επί δήμου Γαλαξιδίου
είχε επιβληθεί το υψηλό κόστος αναμένουν εναγωνίως τα
αποτελέσματα των ενεργειών σας . Ευνόητο ότι σχετική μέριμνα
θα ληφθεί και για τους επαγγελματίες .
 - με εκτίμηση
- Ευστάθιος Μαρματάκης
 Γαλαξίδι 28 Νοεμβρίου 2016
Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών