Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγορεύει παρακολούθηση υπαλλήλων στο χώρο εργασίας και ηλεκτρονικό υπολογιστή τους!

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγορεύει παρακολούθηση υπαλλήλων στο χώρο εργασίας και ηλεκτρονικό υπολογιστή τους!
Απαγορεύεται η παρακολούθηση των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας τους, καθώς και η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους μέσω λογισμικού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου, σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Πρόκειται για την απόφαση 69/2016, με την οποία δικαιώνεται υπάλληλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία υπέβαλε καταγγελία για την παρακολούθησή της στο χώρο της εργασίας της χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και την κοινοποίηση προσωπικών της δεδοµένων στον Σύλλογο Υπαλλήλων του Ταµείου.
Η καταγγέλλουσα, η οποία είχε αντιληφθεί ότι οι δραστηριότητές της καταγράφονταν, αναφέρει ότι παρά τις αιτήσεις της για ενηµέρωσή της αναφορικά µε τον σκοπό της καταγραφής δεν έλαβε κάποια απάντηση, ενώ αναφέρει ότι δεν υπάρχει γραπτή ανάθεση καθηκόντων στην υπηρεσία της.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καλούμενο να δώσει εξηγήσεις, με επιστολή του, μεταξύ άλλων, διευκρίνισε τα εξής:
- ∆εν γίνεται καταγραφή, αλλά έλεγχος των χρηστών. Οι χρήστες γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από τους χειριστές της κεντρικής κονσόλας του συστήµατος, αφού σε καθηµερινή σχεδόν βάση ζητούν βοήθεια για προβλήµατα όπως αδυναµία εισόδου στο σύστηµα, ακύρωση εκτύπωσης, «πάγωµα» της οθόνης του χρήστη και στη συνέχεια ο υπεύθυνος χειριστής της κονσόλας του προσπαθεί µε τα εργαλεία του λειτουργικού συστήµατος να δώσει λύση στο πρόβληµα.
- Όταν δίδεται δικαίωµα πρόσβασης στο διαδίκτυο ενηµερώνονται οι χρήστες ότι η χρήση του διαδικτύου πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, ότι οι κινήσεις τους ελέγχονται εγγενώς από το σύστηµα, και ότι η επίσκεψη σε πάρα πολλές ιστοσελίδες δεν είναι δυνατή λόγω των κανόνων εξαίρεσης που έχουν τεθεί.
Η Αρχή απηύθυνε προειδοποίηση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων ώστε να αποφεύγεται η µη νόµιµη διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε τρία µη δικαιούµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Ειδικότερα, έκρινε ότι απαγορεύεται η γενική, συστηματική και προληπτική συλλογή και καταχώριση των δεδομένων, χωρίς να έχουν ενημερωθεί για την καταγραφή οι υπάλληλοι. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση λογισμικού παρακολούθησης στο γραφείο, σε μόνιμη βάση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο και σαφή τους υπαλλήλους στους σταθµούς εργασίας των οποίων είχε εγκατασταθεί λογισµικό παρακολούθησης, για το γεγονός ότι η λειτουργία του σταθµού τους δύναται να παρακολουθείται.

 Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2016 09:30
 http://www.nextdeal.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών