Ευστάθιος Μαρματάκης : ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 
 Η επιδίωξη της συστάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Γαλαξιδίου ευοδώθηκε το 2004 . Με το Προεδρικό Διάταγμα
114 Αρ. Φύλ.78/5.3.2004 , ύστερα από γνωμοδότηση του ΣτΕ ,
με πρόταση του υφυπουργού Εσωτερικών και του υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του

Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας που αφορούσαν το Δήμο Γαλαξιδίου
με σύγχρονη σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου .
Με την ύπαρξη ή και τη δημιουργία διαφόρων νομοτεχνικών
προβλημάτων η έναρξη λειτουργίας του εν λόγω Ταμείου
Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι από τη Γενική Γραμματέα της Α.Δ. Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας με το Α.Π. 65/4327/22.1.2015 . Σημειώνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε επιτευχτεί η
κατάρτιση του πρωτοκόλλου παράδοσης -παραλαβής !!! Με το Προεδρικό Διάταγμα 110 Αρ. Φύλ. 193/18.10.2016
συστήνεται Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Δωρίδας , με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας που αφορούν το Δήμο Δωρίδας , με έδρα τον Άγιο Νικόλαο . Μετά από αυτό άρχισαν διάφορες φήμες και δημοσιεύσεις άρθρων ,περί συστάσεως Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δελφών με έδρα την Ιτέα και … απορρόφηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου , αντίστροφα και άλλη με συνύπαρξη και των δύο .
Εκτός των άλλων διερωτώμαι αλήθεια πόσα χρόνια θα περάσουν ακόμη για να καταρτιστεί το νέο πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής ; γιατί αν όλα αυτά τα χρόνια συντασσόντουσαν στο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας προϋπολογισμοί και ισολογισμοί ουδέν πρόβλημα .
Όσον αφορά την ύπαρξη ή μη δύο δημοτικών λιμενικών ταμείων
στο Δήμο Δελφών κι οι δυο πόλεις έχουν τα δίκια τους .
Η Ιτέα σαν το μεγάλο λιμάνι του δήμου Δελφών και το Γαλαξίδι όχι
μόνο για λόγους ιστορικότητας αλλά κυρίως για λόγους οργανωτικής δομής .
Τα αποτελέσματα της διετούς χρηστής και έλλογης αυτοδιαχείρισης είναι φανερά και στον υπερήλικα με προβλήματα όρασης !!!
Με την επίτευξη εσόδων έγιναν έργα , καθαρίζεται ο χώρος και από πάσης απόψεως αναβαθμίστηκε η παραλιακή ζώνη του Γαλαξιδίου .
Δε νομίζω ότι η επιδίωξη αυτών που ενδιαφέρονται για την Ιτέα , από τον αιρετό μέχρι τον απλό πολίτη χωρίς εγωκεντρισμούς και αντιπαραθέσεις , είναι άλλη παρά μόνο η αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης της Ιτέας κι όχι όπως συμβαίνει σήμερα … ζητιανιά για μια λάμπα !!!
Με δεδομένο ότι η μέχρι τώρα λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας φέρεται ότι ήταν αναποτελεσματική και για τα δύο λιμάνια , θέλω να πιστεύω ότι η λύση που θα δοθεί θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση .


Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών